Yahudilik ve Hıristiyanlık: 11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

0
kavramlar


 Yahudilik ve Hıristiyanlık: 11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Yahudilik ve Hıristiyanlık, İslam'la aynı kökenden gelen semavi dinlerdir. Bu dinler, Hz. İbrahim'in soyundan gelen peygamberlere inanır ve kutsal kitapları vardır.


Bu ünitede, Yahudilik ve Hıristiyanlık hakkında temel bilgiler edinecek ve bu dinlerin İslam'la olan ilişkilerini değerlendireceğiz.


Bu ünite ile ilgili işlenen kavramlar şunlardır:


- Yahudilik: Hz. Musa'nın tebliğ ettiği din. Tevrat'ı kutsal kitap kabul eder. Yahudiler, Allah'ın seçilmiş kavmi olduklarına inanır.

- Hıristiyanlık: Hz. İsa'nın tebliğ ettiği din. İncil'i kutsal kitap kabul eder. Hıristiyanlar, Hz. İsa'yı Allah'ın oğlu veya Allah'ın kendisi olarak görür.

- Musevilik: Yahudiliğe inananların diğer adı.

- Nasranilik: Hıristiyanlığa inananların diğer adı.

- Ehl-i kitap: Yahudi ve Hıristiyanlar gibi semavi kitaplara inananlar.

- Tevrat: Yahudiliğin kutsal kitabı. Hz. Musa'ya indirildiğine inanılır.

- Zebur: Hz. Davud'a indirildiğine inanılan ilahi şiirler.

- İncil: Hıristiyanlığın kutsal kitabı. Hz. İsa'nın hayatını ve öğretilerini anlatır.

- Sinagog: Yahudilerin ibadet ettikleri yer.

- Kilise: Hıristiyanların ibadet ettikleri yer.


Yorum Gönder

0Yorumlar

Görüşlerinizi yoruma yazabilir misiniz?

Yorum Gönder (0)

#buttons=(Tamam Anladım!) #days=(20)

Web sitemiz deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Şimdi kontrol et
Ok, Go it!

Online eğitimde en kapsamlı kaynak