İnançla İlgili Meseleler: 11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

0
Kavramlar


 İnançla İlgili Meseleler: 11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

İnanç, insanın varlıkla ilgili temel görüşüdür. İnanç, insanın hayatını şekillendiren, davranışlarını yönlendiren ve değerlerini belirleyen önemli bir unsurdur.


Bu ünitede, inançla ilgili bazı meseleleri tartışacak ve değerlendireceğiz. Bu meseleler şunlardır:


- İnançla ilgili yaklaşımlar: İnanç konusunda farklı görüşler vardır. Bunlar arasında teizm, deizm, ateizm, agnostisizm, panteizm gibi yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu yaklaşımların tanımını, özelliklerini ve eleştirilerini öğreneceğiz.

- Yeni dinî akımlar: Günümüzde bazı yeni dinî akımlar ortaya çıkmıştır. Bunlar arasında mezhepsizlik, evrenselcilik, yeni çağ hareketi, tarikat ve cemaatler gibi akımlar bulunmaktadır. Bu akımların tanımını, özelliklerini ve eleştirilerini öğreneceğiz.

- Teizm: Allah'ın varlığına, birliğine ve insanlarla ilişkisine inanma.

- Deizm: Allah'ın varlığına, ancak insanlarla ilişkisini kesip evreni kendi haline bıraktığına inanma.

- Ateizm: Allah'ın varlığını inkar etme, hiçbir ilaha inanmama.

- Agnostisizm: Allah'ın varlığı veya yokluğu hakkında kesin bir bilgiye sahip olunamayacağını savunma.

- Panteizm: Allah'ın evrenle özdeş olduğuna, her şeyin Allah olduğuna inanma.

- Mezhepsizlik: İslam'ın temel kaynakları dışında hiçbir mezhebe veya yoruma bağlı olmama, Kur'an ve sünnete göre yaşama iddiası.

- Evrenselcilik: Tüm dinlerin aynı kaynaktan geldiğini, aynı gerçeği ifade ettiğini ve aynı amaca hizmet ettiğini savunma.

- Yeni çağ hareketi: Doğu ve Batı dinlerinden, felsefelerden, bilimden ve mistisizmden unsurlar alarak yeni bir dünya görüşü oluşturma çabası.

Tarikat ve cemaatler: İslam’ın tasavvufi yönünü vurgulayan, belli bir şeyhe veya lidere bağlı olan, özel ibadet ve kurallar uygulayan dinî gruplar.

Ayrıca bakınız: tdv

Yorum Gönder

0Yorumlar

Görüşlerinizi yoruma yazabilir misiniz?

Yorum Gönder (0)

#buttons=(Tamam Anladım!) #days=(20)

Web sitemiz deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Şimdi kontrol et
Ok, Go it!

Online eğitimde en kapsamlı kaynak