Allah, İnsan İlişkisi: 10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

0

Kavramlar

 

Allah, İnsan İlişkisi: 10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Allah, insanı yaratan, yaşatan, yöneten ve koruyan yüce varlıktır. Allah, insanı kendisine kul ve halife olarak seçmiştir. Allah, insanla ilişkisini peygamberler aracılığıyla kurmuş ve insanlara doğru yolu göstermiştir.


Bu ünitede, Allah'ın insanla olan ilişkisini anlamaya çalışacak ve bu ilişkinin insan hayatına yansımalarını göreceğiz.


Bu ünite ile ilgili işlenen kavramlar şunlardır:


- Kul: Allah'a ibadet eden, O'nun emirlerine uyan ve O'ndan başka ilah tanımayan kimse.

- Halife: Allah'ın yeryüzünde vekili olan, O'nun verdiği yetki ve sorumlulukla dünyayı imar eden kimse.

- Peygamber: Allah'ın insanlara yol göstermek için seçtiği, vahiy alan ve tebliğ eden elçi.

- Vahiy: Allah'ın peygamberlere bildirdiği ilahi mesaj.

- Tebliğ: Peygamberlerin vahyi insanlara duyurma ve açıklama görevi.

- İbadet: Allah'a saygı, sevgi ve bağlılık göstermek için yapılan her türlü davranış.

- Dua: Allah'a yönelmek, O'ndan istemek, O'na şükretmek veya O'nu anmak için söylenen sözler.

- Takva: Allah'tan korkmak, O'nun emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmak.

- İhsan: Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmek, O'nun her zaman bizi gördüğünü bilmek.


- Zati sıfatlar: Allah'ın varlığının gereği olan, O'na mahsus olan, başka hiçbir varlıkta bulunmayan sıfatlardır. Zati sıfatlar şunlardır:

  - Vücud: Allah'ın var olması, yokluğu düşünülemeyen tek varlık olması.

  - Kıdem: Allah'ın başlangıcı olmaması, ezelden beri hep var olması.

  - Beka: Allah'ın sonu olmaması, ebediyen var olması.

  - Vahdaniyet: Allah'ın bir olması, O'ndan başka ilah olmaması.

  - Muhalefetün li'l-havadis: Allah'ın yaratılmışlara benzememesi, hiçbir şeye muhtaç olmaması.

  - Kıyam bi-nefsihi: Allah'ın varlığının kendisine yeterli olması, hiçbir şeye ihtiyaç duymaması.

- Subuti sıfatlar: Allah'ın fiillerinin ve isimlerinin kaynağı olan, O'nun yaratıklarıyla ilişkisini belirleyen sıfatlardır. Subuti sıfatlar şunlardır:

  - Hayat: Allah'ın diri olması, her şeyi bilmesi ve işitmesi.

  - İlim: Allah'ın her şeyi bilmesi, hiçbir şeyin O'ndan gizli kalmaması.

  - İrade: Allah'ın her şeyi dilediği gibi yapması, hiçbir şeyin O'nun iradesine karşı gelememesi.

  - Kudret: Allah'ın her şeye gücü yetmesi, hiçbir şeyin O'nun gücünü aşamaması.

  - Semi': Allah'ın her şeyi işitmesi, hiçbir sesin O'na ulaşmaktan aciz kalmaması.

  - Basar: Allah'ın her şeyi görmesi, hiçbir şeyin O'nun gözünden kaçmaması.

  - Kelam: Allah'ın konuşması, peygamberlerine vahiy vermesi.


Yorum Gönder

0Yorumlar

Görüşlerinizi yoruma yazabilir misiniz?

Yorum Gönder (0)

#buttons=(Tamam Anladım!) #days=(20)

Web sitemiz deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Şimdi kontrol et
Ok, Go it!

Online eğitimde en kapsamlı kaynak