İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar: 10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

0


İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar: 10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

 İslam düşüncesi, İslam'ın temel kaynaklarına dayanarak, insanlığın sorunlarına çözüm arayan ve İslam'ın mesajını yorumlayan bir bilim dalıdır. İslam düşüncesi, itikadi, siyasi ve fıkhi olmak üzere üç ana alanda yorumlar geliştirmiştir.


Bu ünitede, İslam düşüncesinin bu üç alanındaki yorumları tanıyacak ve değerlendireceğiz.


Bu ünite ile ilgili işlenen kavramlar şunlardır:


- İtikadi yorumlar: İslam'ın inanç esaslarıyla ilgili yorumlar. Bunlar arasında Ehl-i Sünnet, Şia, Hariciler, Mu'tezile, Eş'arilik, Maturidilik gibi yorumlar bulunmaktadır.

- Fıkhi yorumlar: İslam'ın ibadet ve muamelat kurallarıyla ilgili yorumlar. Bunlar arasında Hanefi, Maliki, Şafii, Hanbeli, Caferi gibi mezheplerin yorumları bulunmaktadır.


- İtikad: İnanç, iman, inanç esasları.

- Mezhep: Bir dinin veya dinî akımın içinde, belli bir yoruma veya görüşe bağlı olan grup, ekol, tarikat.

- Fırka: Bir dinin veya dinî akımın içinde, belli bir yoruma veya görüşe bağlı olan küçük grup, bölük, parça.

- Tevil: Bir sözü veya metni, başka bir anlama çevirmek, yorumlamak, açıklamak.

-Ehl-i Sünnet: Hz. Muhammed'in sünnetine ve sahabelerinin yoluna bağlı olan İslam'ın en büyük itikadi ve fıkhi mezhebi.

- Şia: Hz. Ali ve soyuna bağlı olan ve onları halifeliğe layık gören İslam'ın ikinci büyük itikadi ve fıkhi mezhebi.

- Hariciler: Hz. Ali'nin hakem tayin etmesini kabul etmeyen ve onu dinden çıkmakla suçlayan aşırı bir İslam mezhebi.

- Mu'tezile: Akla dayalı bir İslam yorumu geliştiren ve Allah'ın sıfatlarını inkar eden bir itikadi mezhep.

- Eş'arilik: Akıl ile nakli uzlaştırmaya çalışan ve Allah'ın sıfatlarını kabul eden bir itikadi mezhep.

- Maturidilik: Akıl ile nakli uzlaştırmaya çalışan ve Allah'ın sıfatlarını kabul eden bir itikadi mezhep. Eş'arilikten bazı noktalarda farklılık gösterir.

Yorum Gönder

0Yorumlar

Görüşlerinizi yoruma yazabilir misiniz?

Yorum Gönder (0)

#buttons=(Tamam Anladım!) #days=(20)

Web sitemiz deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Şimdi kontrol et
Ok, Go it!

Online eğitimde en kapsamlı kaynak