Ahlaki Tutum ve Davranışlar: 10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

0
kavram


 Ahlaki Tutum ve Davranışlar: 10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Ahlak, insanın iyi ve kötü olarak değerlendirdiği davranışlar bütünüdür. Ahlaki tutum ve davranışlar, insanın kendisi, ailesi, toplumu ve çevresiyle olan ilişkilerini düzenler.


Bu ünitede, ahlaki tutum ve davranışların kaynaklarını, ölçülerini ve sonuçlarını öğrenecek ve ahlaki sorumluluk bilincimizi geliştireceğiz.


Bu ünite ile ilgili işlenen kavramlar şunlardır:


- Ahlaki kaynaklar: Ahlaki tutum ve davranışların dayandığı temel referanslar. Bunlar arasında din, akıl, vicdan, gelenek, hukuk gibi kaynaklar bulunmaktadır.

- Ahlaki ölçüler: Ahlaki tutum ve davranışların iyi veya kötü olarak değerlendirilmesinde kullanılan kriterler. Bunlar arasında fayda, zarar, adalet, eşitlik, dürüstlük gibi ölçüler bulunmaktadır.

- Ahlaki sonuçlar: Ahlaki tutum ve davranışların birey, toplum ve çevre üzerindeki etkileri. Bunlar arasında mutluluk, huzur, güven, saygı, sevgi gibi olumlu sonuçlar veya pişmanlık, korku, nefret, suçluluk gibi olumsuz sonuçlar bulunmaktadır.

- Ahlaki sorumluluk: Ahlaki tutum ve davranışların sonuçlarına katlanma yükümlülüğü. Ahlaki sorumluluk, insanın kendisine, ailesine, topluma ve çevreye karşı görevlerini yerine getirmesini gerektirir.

- Ahlak: İnsanın iyi ve kötü olarak değerlendirdiği davranışlar bütünü.

- Seciye: İnsanın doğuştan veya sonradan kazandığı, kendine özgü nitelikler.

- Şahsiyet: İnsanın kendine has kişiliği, karakteri, düşünce ve davranış tarzı.

- Karakter: İnsanın ahlaki ve ruhi yapısı, davranışlarını belirleyen özellikler.

- Terbiye: İnsanın ahlaki ve kültürel yönden eğitilmesi, olgunlaştırılması.

- İnsaf: Adalet duygusu, hakkaniyet, merhamet.

- İhsan: Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmek, O'nun her zaman bizi gördüğünü bilmek.

- İkram: Cömertlik, misafirperverlik, iyilik etmek.

- İsraf: Savurganlık, gereksiz yere harcamak, boşa kullanmak.

- İnfak: Allah rızası için malını hayır işlerinde harcamak, sadaka vermek.

- Huy: İnsanın alışkanlık haline getirdiği davranışları, mizacı.

Yorum Gönder

0Yorumlar

Görüşlerinizi yoruma yazabilir misiniz?

Yorum Gönder (0)

#buttons=(Tamam Anladım!) #days=(20)

Web sitemiz deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Şimdi kontrol et
Ok, Go it!

Online eğitimde en kapsamlı kaynak