Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 12. Sınıf 2. Ünite Kavramları

0

12. Sınıf kavramlar


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 12. Sınıf 2. Ünite Kavramları

Bu ünite ile ilgili işlenen kavramlar şunlardır:


  - Ebu Hanife: Hanefi mezhebinin kurucusu olan büyük fıkıh âlimi.

  - Cafer es-Sadık: Caferi mezhebinin kurucusu olan Hz. Ali'nin soyundan gelen imam.

  - Maturidi: Maturidi mezhebinin kurucusu olan büyük kelam âlimi.

  - Şafii: Şafii mezhebinin kurucusu olan büyük fıkıh âlimi.

  - Eş'ari: Eş'ari mezhebinin kurucusu olan büyük kelam âlimi.

  - Ahmet Yesevi: Türk tasavvufunun kurucusu olan büyük mutasavvıf.

  - Mevlana Celaleddin-i Rumi: Mevlevi tarikatının kurucusu olan büyük mutasavvıf, şair ve filozof.

  - Ahi Evran: Ahi teşkilatının kurucusu olan büyük mutasavvıf, zanaatkar ve eğitimci.

  - Hacı Bektaş-ı Veli: Bektaşi tarikatının kurucusu olan büyük mutasavvıf ve alim.

  - Yunus Emre: Türk tasavvuf şiirinin öncüsü olan büyük mutasavvıf ve şair.

  - Sarı Saltuk: Anadolu'nun İslamlaşmasında önemli rol oynayan büyük mutasavvıf ve gazi.

  - Hacı Bayram-ı Veli: Bayramiye tarikatının kurucusu olan büyük mutasavvıf ve alim.

Yorum Gönder

0Yorumlar

Görüşlerinizi yoruma yazabilir misiniz?

Yorum Gönder (0)

#buttons=(Tamam Anladım!) #days=(20)

Web sitemiz deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Şimdi kontrol et
Ok, Go it!

Online eğitimde en kapsamlı kaynak