Din ve Hayat: 10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

0
Kavramlar


 Din ve Hayat: 10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Din, insanın hayatını şekillendiren, davranışlarını yönlendiren ve değerlerini belirleyen önemli bir unsurdur. Din, insanın hem dünya hem de ahiret mutluluğunu sağlar.


Bu ünitede, dinin hayatımızdaki yeri ve önemini kavrayacak ve dinin hayatımıza kattığı değerleri fark edeceğiz.


Bu ünite ile ilgili işlenen kavramlar şunlardır:


- Din: Allah'ın insanlara bildirdiği, inanç, ibadet ve ahlak kurallarını içeren ilahi sistem.

- Hayat: Allah'ın yarattığı ve canlılara verdiği var olma durumu.

- Dünya hayatı: İnsanın doğumundan ölümüne kadar geçirdiği hayat.

- Ahiret hayatı: İnsanın öldükten sonra dirilerek sonsuza kadar yaşayacağı hayat.

- Dinin hayattaki yeri ve önemi: Dinin insanın hayatını nasıl etkilediği ve ne gibi faydalar sağladığı.

- Dinin hayata kattığı değerler: Dinin insanın hayatını güzelleştiren, anlamlandıran ve iyileştiren değerler. Bunlar arasında adalet, merhamet, sevgi, barış, huzur, mutluluk, sorumluluk, saygı gibi değerler bulunmaktadır.

- Din: Allah'ın insanlara bildirdiği, inanç, ibadet ve ahlak kurallarını içeren ilahi sistem.

- Sanat: İnsanın duygu, düşünce ve hayallerini estetik bir biçimde ifade etmesi.

- İktisat: İnsanın ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet üretimi, dağıtımı ve tüketimi ile ilgili bilim dalı.

- Sosyal değişim: Toplumun yapısında, kültüründe, değerlerinde ve kurumlarında zaman içinde meydana gelen dönüşüm.

- Türbe: Önemli kişilerin veya ailelerin gömüldüğü anıtsal mezar yapıları.

- Kümbet: Kubbeli, silindirik veya çokgen planlı mezar yapıları.

- Cami: Müslümanların ibadet ettikleri, toplumsal ve kültürel faaliyetler düzenledikleri kutsal mekanlar.

- Medrese: İslam ilimlerinin öğretildiği eğitim kurumları.

- Kervansaray: Ticaret yolları üzerinde konaklama, barınma, güvenlik ve ticaret imkanı sağlayan yapılar.

- Tezhip: Kağıt, deri, ahşap gibi yüzeylere altın veya renkli boyalarla süsleme sanatı.

-Minyatür: Kağıt üzerine ince fırça ve renkli boyalarla yapılan küçük resim sanatı.

- Hüsnü hat: Güzel yazı sanatı. Arap harfleriyle yazılan yazıların estetik kurallara uygun olarak yazılması.

- Ebru: Su üzerine renkli boyalarla yapılan desenlerin kağıda aktarılması sanatı.

- Çinicilik: Seramik hamurunun şekillendirilip fırınlanması, üzerine sır ve renkli boyalarla desenler yapılması sanatı.

Yorum Gönder

0Yorumlar

Görüşlerinizi yoruma yazabilir misiniz?

Yorum Gönder (0)

#buttons=(Tamam Anladım!) #days=(20)

Web sitemiz deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Şimdi kontrol et
Ok, Go it!

Online eğitimde en kapsamlı kaynak