7. Sınıf DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ Dersi Konuları ve Müfredatı 2023-2024

0


DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 7.SINIF  MÜFREDATI VE KONULARI 2023-2024

<strike>(toc) #title=(İçindekiler)</strike>

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Ünite Melek ve Ahiret İnancı

Bu ünitede, melek ve ahiret inancının ne olduğunu, görülen ve görülemeyen varlıkları, melekleri ve özelliklerini, dünya ve ahiret hayatını, ahiret hayatının aşamalarını öğreneceğiz. Melek ve ahiret inancı, Allah'ın (c.c.) yarattığı görülemeyen varlıklara ve öldükten sonra dirilmeye inanmaktır.


Konular:


1. Görülen ve Görülemeyen Varlıklar

   - Bu konuda, görülen ve görülemeyen varlıkları tanıyacağız.

   - Görülen varlıkların insanlar, hayvanlar, bitkiler, cansızlar gibi maddi varlıklar olduğunu öğreneceğiz.

   - Görülemeyen varlıkların melekler, cinler, şeytanlar gibi manevi varlıklar olduğunu öğreneceğiz.

   - Görülen ve görülemeyen varlıkların Allah'ın (c.c.) yaratmasıyla var olduklarını anlayacağız.

   - Örnekler: Görülen varlık nedir? Görülen varlık örnekleri nelerdir? Görülemeyen varlık nedir? Görülemeyen varlık örnekleri nelerdir? Görülen ve görülemeyen varlıklar nasıl yaratılmıştır?

2. Melekler ve Özellikleri

   - Bu konuda, melekleri ve özelliklerini tanıyacağız.

   - Meleklerin Allah'ın (c.c.) emirlerini yerine getiren nurdan yaratılmış manevi varlıklar olduğunu öğreneceğiz.

   - Meleklerin sayısının çok fazla olduğunu, isimlerinin bir kısmının bildiğimizi öğreneceğiz.

   - Meleklerin görevleri arasında vahiy getirmek, insanları korumak, insanların amellerini yazmak, doğayı yönetmek gibi işler olduğunu anlayacağız.

   - Örnekler: Melek nedir? Melek nasıl yaratılmıştır? Meleklerin sayısı kaçtır? Meleklerin isimleri nelerdir? Meleklerin görevleri nelerdir?

3. Dünya ve Ahiret Hayatı

   - Bu konuda, dünya ve ahiret hayatını tanıyacağız.

   - Dünya hayatının insanların imtihan edildiği geçici bir hayat olduğunu öğreneceğiz.

   - Ahiret hayatının insanların amellerine göre sonsuz olarak cennet veya cehennemde yaşayacakları ebedi bir hayat olduğunu anlayacağız.

   - Dünya hayatında Allah'ın (c.c.) emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmak gerektiğini anlayacağız.

   - Örnekler: Dünya hayatı nedir? Dünya hayatının özellikleri nelerdir? Ahiret hayatı nedir? Ahiret hayatının özellikleri nelerdir? Dünya hayatında nasıl yaşamalıyız?

4. Ahiret Hayatının Aşamaları

   - Bu konuda, ahiret hayatının aşamalarını tanıyacağız.

   - Ahiret hayatının aşamalarının ölüm, kabir hayatı, kıyamet, haşir, mahşer, sırat, cennet veya cehennem olduğunu öğreneceğiz.

   - Ahiret hayatının aşamalarının ne zaman ve nasıl gerçekleşeceğini anlayacağız.

   - Örnekler: Ahiret hayatının aşamaları nelerdir? Ahiret hayatının aşamaları kaç tanedir? Ahiret hayatının aşamaları nasıl olur? Ahiret hayatının aşamaları ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetler nelerdir?

5. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa (a.s.)

   - Bu konuda, Hz. İsa'yı (a.s.) tanıyacağız.

   - Hz. İsa'nın (a.s.) peygamber ve Hz. Meryem'in (r.a.) oğlu olduğunu öğreneceğiz.

   - Hz. İsa'nın (a.s.) babasız olarak Allah'ın (c.c.) izniyle doğduğunu öğreneceğiz.

   - Hz. İsa'nın (a.s.) mucizelerini, tebliğini, göğe yükseltilişini anlayacağız.

   - Örnekler: Hz. İsa'nın (a.s.) hayatından kesitler, Hz. İsa'nın (a.s.) doğumu, Hz. İsa'nın (a.s.) mucizeleri, Hz. İsa'nın (a.s.) daveti, Hz. İsa'nın (a.s.) göğe yükseltilişi.

6. Bir Sure Tanıyorum: Nâs Suresi ve Anlamı

   - Bu konuda, Nâs suresini ve anlamını öğreneceğiz.

   - Nâs suresinin Kur'an-ı Kerim'in 114. suresi olduğunu öğreneceğiz.

   - Nâs suresinin Allah'tan (c.c.) insanların şerrinden korunmak için sığınılmasını emrettiğini anlayacağız.

   - Örnek: Nâs suresini ezberleyelim ve anlamını öğrenelim.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Ünite Hac ve Kurban

Bu ünitede, hac ve kurban ibadetlerinin ne olduğunu, önemini, yapılışını, umre ve önemini öğreneceğiz. Hac ve kurban ibadetleri, İslam'ın beş şartından biri olan ve Allah'ın (c.c.) rızasına niyet ederek Kâbe'yi ve kutsal kabul edilen mekânları ziyaret etme ibadetidir.


Konular:


1. İslam'da Hac İbadeti ve Önemi

   - Bu konuda, İslam'da hac ibadetinin ne olduğunu ve önemini tanıyacağız.

   - Hac ibadetinin İslam'ın beş şartından biri olduğunu öğreneceğiz.

   - Hac ibadetinin Allah'a (c.c.) yakınlaşmak, günahlardan arınmak, kardeşlik duygusunu pekiştirmek gibi amaçlar taşıdığını anlayacağız.

   - Örnekler: Hac ibadeti nedir? Hac ibadeti neden farzdır? Hac ibadeti bize ne gibi yararlar sağlar? Hac ibadeti ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetler nelerdir?

2. Haccın Yapılışı

   - Bu konuda, haccın yapılışını tanıyacağız.

   - Haccın belirli bir zaman diliminde yapıldığını öğreneceğiz.

   - Haccın ihrama girmek, tavaf yapmak, sa'y yapmak, Arafat'ta vakfe yapmak, Mina'da şeytan taşlamak, kurban kesmek gibi menâsik (ibadet şekli) içerdiğini öğreneceğiz.

   - Örnekler: Haccın yapılma zamanı nedir? Haccın menâsikleri nelerdir? Haccın menâsikleri nasıl yapılır? Haccın menâsikleri ile ilgili hadis-i şerifler nelerdir?

3. Umre ve Önemi

   - Bu konuda, umre ve önemini tanıyacağız.

   - Umrenin hac dışında herhangi bir zamanda yapılan küçük hac olduğunu öğreneceğiz.

   - Umrenin ihrama girmek, tavaf yapmak, sa'y yapmak ve tıraş olmak veya saç kısaltmak gibi menâsik içerdiğini öğreneceğiz.

   - Umrenin Allah'a (c.c.) yakınlaşmak, günahlardan arınmak, sevap kazanmak gibi amaçlar taşıdığını anlayacağız.

   - Örnekler: Umre nedir? Umre ne zaman yapılır? Umrenin menâsikleri nelerdir? Umrenin menâsikleri nasıl yapılır? Umrenin önemi ve fazileti nedir?

4. Kurban İbadeti ve Önemi

   - Bu konuda, kurban ibadeti ve önemini tanıyacağız.

   - Kurban ibadetinin Allah'a (c.c.) yakınlaşmak için belirli şartlara uygun hayvanları kesme ibadetidir.

   - Kurban ibadetinin Hz. İbrahim'in (a.s.) oğlu Hz. İsmail'i (a.s.) Allah'a (c.c.) adamasını ve Allah'ın (c.c.) onların bu teslimiyetini kabul ederek kurbanlık bir koç göndermesini hatırlatır.

   - Kurban ibadetinin Allah'a (c.c.) itaat etmek, fakirlere yardım etmek, kardeşlik duygusunu pekiştirmek gibi amaçlar taşıdığını anlayacağız.

   - Örnekler: Kurban ibadeti nedir? Kurban ibadeti neden yapılır? Kurban ibadeti nasıl yapılır? Kurban ibadeti ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetler nelerdir?

5. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsmail (a.s.)

   - Bu konuda, Hz. İsmail'i (a.s.) tanıyacağız.

   - Hz. İsmail'in (a.s.) peygamber ve Hz. İbrahim'in (a.s.) oğlu olduğunu öğreneceğiz.

   - Hz. İsmail'in (a.s.) Allah'a (c.c.) adanması, kurban edilmesi, kurtulması ve Kâbe'nin yapımına katılması gibi olayları anlayacağız.

   - Örnekler: Hz. İsmail'in (a.s.) hayatından kesitler, Hz. İsmail'in (a.s.) Allah'a (c.c.) adanması, Hz. İsmail'in (a.s.) kurban edilmesi, Hz. İsmail'in (a.s.) kurtulması, Hz. İsmail'in (a.s.) Kâbe'nin yapımına katılması.

6. Bir Ayet Tanıyorum: En'âm Suresi 162. Ayet ve Anlamı

   - Bu konuda, En'âm suresi 162. ayetini ve anlamını öğreneceğiz.

   - En'âm suresi 162. ayetinin Allah'a (c.c.) teslim olmanın gereğini bildiren bir ayet olduğunu öğreneceğiz.

   - En'âm suresi 162. ayetinin anlamının "De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi olan Allah içindir." olduğunu anlayacağız.

   - Örnek: En'âm suresi 162. ayetini ezberleyelim ve anlamını öğrenelim.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3. Ünite Ahlaki Davranışlar

Bu ünitede, ahlaki davranışların ne olduğunu, güzel ahlaki tutum ve davranışları, Hz. Salih'i (a.s.) ve Felak suresini öğreneceğiz. Ahlaki davranışlar, Allah'ın (c.c.) emirlerine ve yasaklarına uygun olarak insanlarla ve diğer varlıklarla ilişki kurma şeklimizdir.


Konular:


1. Güzel Ahlaki Tutum ve Davranışlar

   - Bu konuda, güzel ahlaki tutum ve davranışları tanıyacağız.

   - Güzel ahlaki tutum ve davranışların doğruluk, dürüstlük, adalet, merhamet, saygı, sevgi, hoşgörü, yardımseverlik gibi erdemler olduğunu öğreneceğiz.

   - Güzel ahlaki tutum ve davranışların bize hem dünya hem de ahiret hayatında mutluluk sağladığını anlayacağız.

   - Örnekler: Güzel ahlaki tutum ve davranış nedir? Güzel ahlaki tutum ve davranış örnekleri nelerdir? Güzel ahlaki tutum ve davranış bize ne gibi yararlar sağlar? Güzel ahlaki tutum ve davranış ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetler nelerdir?

2. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Salih (a.s.)

   - Bu konuda, Hz. Salih'i (a.s.) tanıyacağız.

   - Hz. Salih'in (a.s.) peygamber ve Semud kavminin reisi olduğunu öğreneceğiz.

   - Hz. Salih'in (a.s.) kavmini Allah'a (c.c.) iman etmeye çağırdığını, ancak onların inanmadığını öğreneceğiz.

   - Hz. Salih'in (a.s.) mucizesi olan deveyi ve kavminin bu deveye zulmetmesi sonucu helak oluşunu anlayacağız.

   - Örnekler: Hz. Salih'in (a.s.) hayatından kesitler, Hz. Salih'in (a.s.) kavmi Semud kimdir? Hz. Salih'in (a.s.) mucizesi nedir? Hz. Salih'in (a.s.) kavminin sonu ne olmuştur?

3. Bir Sure Tanıyorum: Felak Suresi ve Anlamı

   - Bu konuda, Felak suresini ve anlamını öğreneceğiz.

   - Felak suresinin Kur'an-ı Kerim'in 113. suresi olduğunu öğreneceğiz.

   - Felak suresinin Allah'tan (c.c.) şerlerden korunmak için sığınılmasını emrettiğini anlayacağız.

   - Örnek: Felak suresini ezberleyelim ve anlamını öğrenelim.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4. Ünite Allah'ın Kulu ve Elçisi Hz. Muhammed (S.A.V.)

Bu ünitede, Allah'ın (c.c.) kulu ve elçisi Hz. Muhammed'i (S.A.V.) tanıyacağız. Hz. Muhammed (S.A.V.), Allah'ın (c.c.) son peygamberi ve insanlığa gönderdiği en büyük rahmettir.


Konular:


1. Allah'ın (c.c.) Kulu Hz. Muhammed (S.A.V.)

   - Bu konuda, Allah'ın (c.c.) kulu Hz. Muhammed'i (S.A.V.) tanıyacağız.

   - Hz. Muhammed'in (S.A.V.) hayatını, doğumunu, çocukluğunu, gençliğini, evliliğini, peygamberliğini öğreneceğiz.

   - Hz. Muhammed'in (S.A.V.) örnek ahlakını, güzel davranışlarını, sabır ve tevekkülünü anlayacağız.

   - Örnekler: Hz. Muhammed'in (S.A.V.) hayatından kesitler, Hz. Muhammed'in (S.A.V.) doğumu, Hz. Muhammed'in (S.A.V.) çocukluğu, Hz. Muhammed'in (S.A.V.) gençliği, Hz. Muhammed'in (S.A.V.) evliliği, Hz. Muhammed'in (S.A.V.) peygamberliği.

2. Allah'ın (c.c.) Elçisi Hz. Muhammed (S.A.V.)

   - Bu konuda, Allah'ın (c.c.) elçisi Hz. Muhammed'i (S.A.V.) tanıyacağız.

   - Hz. Muhammed'in (S.A.V.) peygamber olarak insanlara Allah'ın (c.c.) mesajını tebliğ ettiğini öğreneceğiz.

   - Hz. Muhammed'in (S.A.V.) mucizelerini, savaşlarını, hicretini, fetihlerini öğreneceğiz.

   - Hz. Muhammed'in (S.A.V.) vefatını, mirasını, ümmetini anlayacağız.

   - Örnekler: Hz. Muhammed'in (S.A.V.) peygamber olarak görevi nedir? Hz. Muhammed'in (S.A.V.) mucizeleri nelerdir? Hz. Muhammed'in (S.A.V.) savaşları nelerdir? Hz. Muhammed'in (S.A.V.) hicreti nedir? Hz. Muhammed'in (S.A.V.) fetihleri nelerdir? Hz. Muhammed'in (S.A.V.) vefatı nasıl olmuştur? Hz. Muhammed'in (S.A.V.) mirası nedir? Hz. Muhammed'in (S.A.V.) ümmeti kimlerdir?

3. Bir Sure Tanıyorum: Kâfirûn Suresi ve Anlamı

   - Bu konuda, Kâfirûn suresini ve anlamını öğreneceğiz.

   - Kâfirûn suresinin Kur'an-ı Kerim'in 109. suresi olduğunu öğreneceğiz.

   - Kâfirûn suresinin Allah'a (c.c.) teslim olmanın gereğini bildiren bir ayet olduğunu anlayacağız.

   - Örnek: Kâfirûn suresini ezberleyelim ve anlamını öğrenelim.


7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5. Ünite İslam Düşüncesinde Yorumlar

Bu ünitede, İslam düşüncesinde yorumların ne olduğunu, din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebeplerini, İslam düşüncesinde yorum biçimlerini, İslam düşüncesinde tasavvufi yorumları öğreneceğiz. İslam düşüncesinde yorumlar, İslam alimlerinin (müctehidlerin) Kur'an ve sünneti anlama ve yorumlama çalışmaları sonucunda ortaya çıkan kollardır.


Konular:


1. Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri

   - Bu konuda, din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebeplerini tanıyacağız.

   - Din anlayışındaki yorum farklılıklarının insanın yapısı, kültürel yapı, toplumsal değişim gibi faktörlerden kaynaklandığını öğreneceğiz.

   - Din anlayışındaki yorum farklılıklarının dinin özünü değiştirmediğini, aksine zenginleştirdiğini anlayacağız.

   - Örnekler: Din anlayışındaki yorum farklılıkları nedir? Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri nelerdir? Din anlayışındaki yorum farklılıkları dinin özünü nasıl etkiler?

2. İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri

   - Bu konuda, İslam düşüncesinde yorum biçimlerini tanıyacağız.

   - İslam düşüncesinde yorum biçimlerinin itikadi (inançla ilgili), siyasi (devlet yönetimiyle ilgili), ameli-fıkhi (ibadet ve davranışlarla ilgili), tasavvufi (maneviyatla ilgili) gibi kategorilere ayrıldığını öğreneceğiz.

   - İslam düşüncesinde yorum biçimlerinin temel kaynaklarını, temsilcilerini, görüşlerini öğreneceğiz.

   - Örnekler: İslam düşüncesinde yorum biçimleri nelerdir? İslam düşüncesinde yorum biçimleri kaç tanedir? İslam düşüncesinde yorum biçimlerinin kaynakları nelerdir? İslam düşüncesinde yorum biçimlerinin temsilcileri kimlerdir? İslam düşüncesinde yorum biçimlerinin görüşleri nelerdir?

3. İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar

   - Bu konuda, İslam düşüncesinde tasavvufi yorumları tanıyacağız.

   - Tasavvufun Allah'a (c.c.) yakınlaşmak için nefis terbiyesi ve zikir üzerine yoğunlaşan bir yaşama biçimi olduğunu öğreneceğiz.

   - Tasavvufun asıl kaynağının Kur'an ve sünnet olduğunu öğreneceğiz.

   - Tasavvufun tarihsel gelişimini, önemli temsilcilerini, tarikat kavramını öğreneceğiz.

   - Örnekler: Tasavvuf nedir? Tasavvufun kaynağı nedir? Tasavvufun tarihsel gelişimi nasıl olmuştur? Tasavvufun önemli temsilcileri kimlerdir? Tarikat nedir? Tarikat örnekleri nelerdir?Yorum Gönder

0Yorumlar

Görüşlerinizi yoruma yazabilir misiniz?

Yorum Gönder (0)

#buttons=(Tamam Anladım!) #days=(20)

Web sitemiz deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Şimdi kontrol et
Ok, Go it!

Online eğitimde en kapsamlı kaynak