5.SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONULARI VE MÜFREDATI 2023-2024

0


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konu Listesi 2023-2024

<strike>(toc) #title=(İçindekiler)</strike>

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Ünite Allah İnancı

Bu ünitede, Allah inancının ne olduğunu, Allah'ın varlığına, birliğine, yaratıcılığına, rahman, rahim, görücülüğüne, işiticiliğine ve kudretine iman etmenin anlamını ve önemini öğreneceğiz. Allah inancı, insanın hayatının temelini oluşturan en önemli inançtır.


Konular:


1. Allah (c.c.) Vardır ve Birdir

   - Bu konuda, Allah'ın varlığına ve birliğine iman etmenin ne demek olduğunu tanıyacağız.

   - Allah'ın varlığının delillerini, akıl, fıtrat, kainat ve vahiy yoluyla öğreneceğiz.

   - Allah'ın birliğinin tevhid inancını oluşturduğunu, tevhidin şirkten uzak durmak anlamına geldiğini anlayacağız.

   - Örnekler: Allah'ın varlığına akıl yoluyla nasıl ulaşabiliriz? Fıtrat nedir ve nasıl bir delildir? Kainattaki düzen ve uyum Allah'ın varlığına nasıl işaret eder? Vahiy nedir ve nasıl bir delildir? Tevhid nedir ve nasıl yaşanır? Şirk nedir ve nasıl kaçınılır?

2. Allah (c.c.) Yaradandır

   - Bu konuda, Allah'ın yaratıcılığına iman etmenin ne demek olduğunu tanıyacağız.

   - Allah'ın her şeyi yoktan var ettiğini, her şeye şekil verdiğini, her şeye hayat verdiğini öğreneceğiz.

   - Allah'ın yaratıcılığının kudretinin ve sanatının bir göstergesi olduğunu anlayacağız.

   - Örnekler: Allah'ın yaratıcılığına kainattaki canlılar ve cansızlar aracılığıyla nasıl tanıklık edebiliriz? Yaratma fiili sadece Allah'a ait midir? Yoksa başkaları da yaratıcı olabilir mi? Yaratma fiili ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetler nelerdir?

3. Allah (c.c.) Rahman ve Rahimdir

   - Bu konuda, Allah'ın rahman ve rahim iman etmenin ne demek olduğunu tanıyacağız.

   - Rahman isminin Allah'ın tüm varlıklara genel olarak merhamet ettiği anlamına geldiğini öğreneceğiz.

   - Rahim isminin Allah'ın özellikle müminlere özel olarak merhamet ettiği anlamına geldiğini öğreneceğiz.

   - Allah'ın rahmaniyetinin ve rahimiyetinin hayatımızdaki izlerini fark edeceğiz.

   - Örnekler: Rahman ismi ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetler nelerdir? Rahim ismi ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetler nelerdir? Allah'ın rahmaniyetinin ve rahimiyetinin kainattaki örnekleri nelerdir? Allah'ın rahmaniyetine ve rahimiyetine karşı nasıl bir tavır sergilemeliyiz?

4. Allah (c.c.) Görür ve İşitir

   - Bu konuda, Allah'ın görücülüğüne ve işiticiliğine iman etmenin ne demek olduğunu tanıyacağız.

   - Allah'ın her şeyi gördüğünü, her şeyi işittiğini, hiçbir şeyin onun gözünden ve kulağından kaçmadığını öğreneceğiz.

   - Allah'ın görücülüğünün ve işiticiliğinin bize sorumluluk duygusu kazandırdığını anlayacağız.

   - Örnekler: Allah'ın görücülüğüne ve işiticiliğine Kur'an-ı Kerim'de nasıl vurgu yapılır? Allah'ın gördüğünü ve işittiğini bilmek hayatımızı nasıl etkiler? Allah'ın gördüğünü ve işittiğini unutmak hayatımızı nasıl etkiler? Allah'ın gördüğünü ve işittiğini bilmek bize nasıl bir güven verir?

5. Allah'ın (c.c.) Her Şeye Gücü Yeter

   - Bu konuda, Allah'ın kudretine iman etmenin ne demek olduğunu tanıyacağız.

   - Allah'ın her şeye gücünün yettiğini, hiçbir şeyin onun gücünü aşamayacağını öğreneceğiz.

   - Allah'ın kudretinin bize hem ümit hem de korku verdiğini anlayacağız.

   - Örnekler: Allah'ın kudretine Kur'an-ı Kerim'de nasıl vurgu yapılır? Allah'ın kudretinin kainattaki örnekleri nelerdir? Allah'ın kudretine güvenmek hayatımızı nasıl etkiler? Allah'ın kudretinden korkmak hayatımızı nasıl etkiler?

6. Allah (c.c.) İle İrtibat: Dua

   - Bu konuda, dua etmenin ne demek olduğunu tanıyacağız.

   - Dua etmenin Allah ile irtibat kurmanın bir yolu olduğunu öğreneceğiz.

   - Dua etmenin bize hem dünya hem de ahiret hayatında faydalar sağladığını anlayacağız.

   - Örnekler: Dua nedir ve nasıl yapılır? Dua etmenin önemi ve faydaları nelerdir? Dua ederken nelere dikkat etmeliyiz? Dua ederken hangi isimleri kullanmalıyız? Dua ederken hangi duaları okumalıyız?

7. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İbrahim (a.s.)

   - Bu konuda, Hz. İbrahim'i (a.s.) tanıyacağız.

   - Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhid mücadelesini, ateşe atılmasını, oğlu Hz. İsmail'i (a.s.) kurban etmeye niyetlenmesini, Kabe'nin yapımını öğreneceğiz.

   - Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhid peygamberi olarak bilindiğini, üç semavi dinin atası sayıldığını anlayacağız.

   - Örnekler: Hz. İbrahim'in (a.s.) hayatından kesitler, Hz. İbrahim'in (a.s.) tevhid mücadelesindeki kararlılığı ve cesareti, Hz. İbrahim'in (a.s.) oğlunu kurban etmeye niyetlenmesindeki teslimiyeti ve sabrı, Hz. İbrahim'in (a.s.) Kabe'nin yapımındaki sadakati ve ibadeti.

8. Bir Sure Tanıyorum: İhlâs Suresi ve Anlamı


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Ünite Ramazan ve Oruç

Bu ünitede, Ramazan ayının ve orucun ne olduğunu, Ramazan ayının ve orucun önemini, Ramazan ayında ve oruç tutarken nelere dikkat etmemiz gerektiğini, Ramazan ayının ve orucun kültürümüzdeki yansımalarını öğreneceğiz. Ramazan ayı, İslam takviminin dokuzuncu ayıdır. Oruç, Ramazan ayında gündüzleri yemek yememek, içmemek ve kötü davranışlardan uzak durmaktır.


Konular:


1. Ramazan Orucu ve Önemi

   - Bu konuda, Ramazan orucunun ne olduğunu ve önemini tanıyacağız.

   - Ramazan orucunun İslam'ın beş şartından biri olduğunu öğreneceğiz.

   - Ramazan orucunun bize hem dünya hem de ahiret hayatında faydalar sağladığını anlayacağız.

   - Örnekler: Ramazan orucunun farz oluşu, kimlerin oruç tutması gerektiği, kimlerin oruç tutmaması veya tutamaması durumunda ne yapması gerektiği, orucun başlama ve bitiş zamanları, imsak ve iftar nedir ve nasıl yapılır, sahur nedir ve nasıl yapılır, Ramazan orucunun sağlık, ibadet ve ahlak açısından faydaları nelerdir?

2. Ramazan ve Oruçla İlgili Kavramlar

   - Bu konuda, Ramazan ve oruçla ilgili kavramları tanıyacağız.

   - Bu kavramların ne anlama geldiğini ve nasıl kullanıldığını öğreneceğiz.

   - Bu kavramların Ramazan ayının ve orucun anlamını zenginleştirdiğini anlayacağız.

   - Örnekler: Teravih nedir ve nasıl kılınır? Fitre nedir ve nasıl verilir? Zekat nedir ve nasıl verilir? Kadir gecesi nedir ve nasıl ihya edilir? İtikaf nedir ve nasıl yapılır? Bayram namazı nedir ve nasıl kılınır?

3. Kültürümüzde Ramazan ve Oruç

   - Bu konuda, kültürümüzde Ramazan ayının ve orucun yansımalarını tanıyacağız.

   - Kültürümüzde Ramazan ayının ve orucun sosyal hayatımızda, sanatımızda, edebiyatımızda, örf ve adetlerimizde nasıl yer aldığını öğreneceğiz.

   - Kültürümüzde Ramazan ayının ve orucun insanlar arasında kardeşlik, dayanışma, paylaşma gibi değerleri pekiştirdiğini anlayacağız.

   - Örnekler: Kültürümüzde Ramazan ayına verilen isimler nelerdir? Kültürümüzde Ramazan ayında yapılan geleneksel etkinlikler nelerdir? Kültürümüzde Ramazan ayında okunan veya dinlenilen eserler nelerdir? Kültürümüzde Ramazan ayında yaşanan örf ve adetler nelerdir?

4. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Davud (a.s.)

   - Bu konuda, Hz. Davud'u (a.s.) tanıyacağız.

   - Hz. Davud'un (a.s.) peygamber ve kral olduğunu, Allah'tan Zebur kitabını aldığını, demiri yumuşatma ve kuş dili konuşma gibi mucizelere sahip olduğunu öğreneceğiz.

   - Hz. Davud'un (a.s.) adaletli, cesur, sabırlı ve şükredici bir kişilik olduğunu anlayacağız.

   - Örnekler: Hz. Davud'un (a.s.) hayatından kesitler, Hz. Davud'un (a.s.) Câlût ile olan savaşı, Hz. Davud'un (a.s.) Zebur kitabını nasıl aldığı ve neler yazdığı, Hz. Davud'un (a.s.) demiri nasıl yumuşattığı ve kuş dili nasıl konuştuğu, Hz. Davud'un (a.s.) adaletli yönetimi ve hükümleri.

5. Bir Dua Tanıyorum: Rabbena Duaları ve Anlamı

   - Bu konuda, Rabbena dualarını ve anlamlarını öğreneceğiz.

   - Rabbena dualarının Kur'an-ı Kerim'de geçen 40 duadan oluştuğunu öğreneceğiz.

   - Rabbena dualarının bize hem dünya hem de ahiret hayatında isteklerimizi dile getirmenin bir yolu olduğunu anlayacağız.

   - Örnekler: Rabbena dualarının okunuşu ve anlamı, Rabbena dualarının hangi surelerde ve ayetlerde geçtiği, Rabbena dualarının hangi durumlarda okunması gerektiği, Rabbena dualarının bize verdiği mesajlar.


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3. Ünite Adap ve Nezaket

Bu ünitede, adap ve nezaketin ne olduğunu, adap ve nezaketin insan ilişkilerindeki önemini, selamlaşma, iletişim, konuşma ve sofra adabını, Hz. Lokman'dan (a.s.) öğütleri öğreneceğiz. Adap ve nezaket, insanın kendisi, ailesi, arkadaşları, toplumu ve çevresiyle olan ilişkilerinde doğru, iyi ve güzel olanı yapmasıdır.


Konular:


1. Nezaket Kuralları

   - Bu konuda, nezaket kurallarının ne olduğunu tanıyacağız.

   - Nezaket kurallarının insanlar arasında saygı, sevgi ve hoşgörüyü artırdığını öğreneceğiz.

   - Nezaket kurallarının hayatın her alanında uygulanması gerektiğini anlayacağız.

   - Örnekler: Nezaket kuralları nelerdir? Nezaket kurallarına uymak bize ne gibi yararlar sağlar? Nezaket kurallarına uymamak bize ne gibi zararlar verir? Nezaket kuralları ile ilgili hadisler nelerdir?

2. Selamlaşma Adabı

   - Bu konuda, selamlaşma adabını tanıyacağız.

   - Selamlaşmanın insanlar arasında ilk iletişimi sağlayan bir davranış olduğunu öğreneceğiz.

   - Selamlaşmanın bize hem dünya hem de ahiret hayatında sevap kazandırdığını anlayacağız.

   - Örnekler: Selamlaşmanın önemi ve faydaları nelerdir? Selamlaşırken nelere dikkat etmeliyiz? Selamlaşırken hangi kelimeleri kullanmalıyız? Selamlaşırken hangi duaları okumalıyız?

3. İletişim ve Konuşma Adabı

   - Bu konuda, iletişim ve konuşma adabını tanıyacağız.

   - İletişim ve konuşmanın insanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir davranış olduğunu öğreneceğiz.

   - İletişim ve konuşmanın bize hem dünya hem de ahiret hayatında sorumluluk yüklediğini anlayacağız.

   - Örnekler: İletişim ve konuşmanın önemi ve faydaları nelerdir? İletişim ve konuşurken nelere dikkat etmeliyiz? İletişim ve konuşurken hangi kelimeleri kullanmalıyız? İletişim ve konuşurken hangi duaları okumalıyız?

4. Sofra Adabı

   - Bu konuda, sofra adabını tanıyacağız.

   - Sofra adabının insanlar arasında paylaşmayı sağlayan bir davranış olduğunu öğreneceğiz.

   - Sofra adabının bize hem dünya hem de ahiret hayatında şükretmeyi öğrettiğini anlayacağız.

   - Örnekler: Sofra adabının önemi ve faydaları nelerdir? Sofra adabına uymak bize ne gibi yararlar sağlar? Sofra adabına uymamak bize ne gibi zararlar verir? Sofra adabına uymak için nelere dikkat etmeliyiz? Sofra adabına uymak için hangi duaları okumalıyız?

5. Hz. Lokman'dan (a.s.) Öğütler

   - Bu konuda, Hz. Lokman'dan (a.s.) öğütleri tanıyacağız.

   - Hz. Lokman'ın (a.s.) Allah tarafından hikmet verilen bir kişi olduğunu öğreneceğiz.

   - Hz. Lokman'ın (a.s.) oğluna verdiği öğütlerin bize de rehberlik ettiğini anlayacağız.

   - Örnekler: Hz. Lokman'ın (a.s.) hayatından kesitler, Hz. Lokman'ın (a.s.) oğluna verdiği öğütler nelerdir? Hz. Lokman'ın (a.s.) oğluna verdiği öğütlerin anlamı ve önemi nedir? Hz. Lokman'ın (a.s.) oğluna verdiği öğütleri nasıl hayatımıza uygulayabiliriz?

6. Bir Dua Tanıyorum: Tahiyyat Duası ve Anlamı

   - Bu konuda, Tahiyyat duasını ve anlamını öğreneceğiz.

   - Tahiyyat duasının namazın son oturuşunda okunduğunu öğreneceğiz.

   - Tahiyyat duasının Allah'a, peygamberlere ve müminlere selam vermek anlamına geldiğini anlayacağız.

   - Örnek: Tahiyyat duasını ezberleyelim ve anlamını öğrenelim.


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4. Ünite Hz. Muhammed ve Aile Hayatı

Bu ünitede, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile hayatını, evliliği, çocukları, eş, baba ve dede olarak örnek davranışlarını, ailesinin de onun yolunda olduğunu öğreneceğiz. Hz. Muhammed (s.a.v.), Allah'ın son peygamberi ve insanların en hayırlısıdır. O, bize Kur'an-ı Kerim'i ve güzel ahlakı öğretmiştir.


Konular:


1. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Evliliği ve Çocukları

   - Bu konuda, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) evliliği ve çocuklarını tanıyacağız.

   - Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ilk eşinin Hz. Hatice olduğunu, onunla 25 yıl mutlu bir evlilik yaşadığını öğreneceğiz.

   - Hz. Muhammed'in (s.a.v.) diğer eşlerinin de onun peygamberlik görevine destek olduğunu öğreneceğiz.

   - Hz. Muhammed'in (s.a.v.) altı çocuğunun olduğunu, bunların dördünün kız, ikisinin erkek olduğunu öğreneceğiz.

   - Örnekler: Hz. Muhammed'in (s.a.v.) eşleriyle olan ilişkileri nasıldı? Hz. Muhammed'in (s.a.v.) eşleriyle ilgili hadisler nelerdir? Hz. Muhammed'in (s.a.v.) çocukları kimlerdir? Hz. Muhammed'in (s.a.v.) çocuklarıyla ilgili hadisler nelerdir?

2. Bir Eş Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)

   - Bu konuda, bir eş olarak Hz. Muhammed'i (s.a.v.) tanıyacağız.

   - Hz. Muhammed'in (s.a.v.) eşlerine karşı sevgili, saygılı, adil, merhametli ve yardımsever davrandığını öğreneceğiz.

   - Hz. Muhammed'in (s.a.v.) eşleriyle vakit geçirdiğini, onlarla sohbet ettiğini, onlarla eğlendiğini anlayacağız.

   - Örnekler: Hz. Muhammed'in (s.a.v.) eşlerine karşı gösterdiği sevgi ve saygının örnekleri nelerdir? Hz. Muhammed'in (s.a.v.) eşlerine karşı gösterdiği adalet ve merhametin örnekleri nelerdir? Hz. Muhammed'in (s.a.v.) eşlerine karşı gösterdiği yardımseverliğin örnekleri nelerdir? Hz. Muhammed'in (s.a.v.) eşleriyle geçirdiği vakitlerde yaptığı sohbetlerin ve eğlencelerin örnekleri nelerdir?

3. Bir Baba Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)

   - Bu konuda, bir baba olarak Hz. Muhammed'i (s.a.v.) tanıyacağız.

   - Hz. Muhammed'in (s.a.v.) çocuklarına karşı sevgili, şefkatli, ilgili ve örnek davrandığını öğreneceğiz.

   - Hz. Muhammed'in (s.a.v.) çocuklarıyla vakit geçirdiğini, onlara öğütler verdiğini, onlarla oyunlar oynadığını anlayacağız.

   - Örnekler: Hz. Muhammed'in (s.a.v.) çocuklarına karşı gösterdiği sevgi ve şefkatin örnekleri nelerdir? Hz. Muhammed'in (s.a.v.) çocuklarına karşı gösterdiği ilgi ve örneğin örnekleri nelerdir? Hz. Muhammed'in (s.a.v.) çocuklarıyla geçirdiği vakitlerde verdiği öğütlerin ve oynadığı oyunların örnekleri nelerdir?

4. Bir Dede Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)

   - Bu konuda, bir dede olarak Hz. Muhammed'i (s.a.v.) tanıyacağız.

   - Hz. Muhammed'in (s.a.v.) torunlarına karşı sevgili, şefkatli, ilgili ve örnek davrandığını öğreneceğiz.

   - Hz. Muhammed'in (s.a.v.) torunlarıyla vakit geçirdiğini, onlara öğütler verdiğini, onlarla oyunlar oynadığını anlayacağız.

   - Örnekler: Hz. Muhammed'in (s.a.v.) torunlarına karşı gösterdiği sevgi ve şefkatin örnekleri nelerdir? Hz. Muhammed'in (s.a.v.) torunlarına karşı gösterdiği ilgi ve örneğin örnekleri nelerdir? Hz. Muhammed'in (s.a.v.) torunlarıyla geçirdiği vakitlerde verdiği öğütlerin ve oynadığı oyunların örnekleri nelerdir?

5. Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Ailesinin Örnek Davranışları

   - Bu konuda, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ve ailesinin örnek davranışlarını tanıyacağız.

   - Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ve ailesinin Allah'a, peygamberlere, anne-babaya, akrabalara, arkadaşlara, komşulara, hayvanlara ve eşyalara karşı gösterdikleri güzel davranışları öğreneceğiz.

   - Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ve ailesinin bize güzel ahlakı öğrettiğini anlayacağız.

   - Örnekler: Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ve ailesinin Allah'a karşı gösterdikleri ibadet, teslimiyet ve şükür; peygamberlere karşı gösterdikleri saygı, sevgi ve itaat; anne-babaya karşı gösterdikleri merhamet, hürmet ve hizmet; akrabalara karşı gösterdikleri sadakat, yardımseverlik ve ziyaret; arkadaşlara karşı gösterdikleri dostluk, güven ve fedakarlık; komşulara karşı gösterdikleri hoşgörü, iyi niyet ve ikram; hayvanlara karşı gösterdikleri merhamet, koruma ve bakım; eşyalara karşı gösterdikleri temizlik, düzen ve israf etmeme.

6. Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.)

   - Bu konuda, Hz. Hasan'ı (r.a.) ve Hz. Hüseyin'i (r.a.) tanıyacağız.

   - Hz. Hasan'ın (r.a.) ve Hz. Hüseyin'in (r.a.) Hz. Ali'nin (r.a.) ve Hz. Fatıma'nın (r.a.) çocukları olduğunu öğreneceğiz.

   - Hz. Hasan'ın (r.a.) ve Hz. Hüseyin'in (r.a.) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) torunları olduğunu, onun çok sevdiği ve ona çok benzeyen kişiler olduğunu anlayacağız.

   - Örnekler: Hz. Hasan'ın (r.a.) ve Hz. Hüseyin'in (r.a.) hayatından kesitler, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) onlara verdiği sevgi ve övgünün örnekleri nelerdir? Hz. Hasan'ın (r.a.) halifeliği nasıl oldu ve nasıl sona erdi? Hz. Hüseyin'in (r.a.) Kerbela'da şehit edilmesinin sebepleri ve sonuçları nelerdir?

7. Bir Sure Tanıyorum: Kevser Suresi ve Anlamı

   - Bu konuda, Kevser suresini ve anlamını öğreneceğiz.

   - Kevser suresinin Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi olduğunu öğreneceğiz.

   - Kevser suresinin Allah'ın Hz. Muhammed'e (s.a.v.) verdiği bir müjde olduğunu anlayacağız.

   - Örnek: Kevser suresini ezberleyelim ve anlamını öğrenelim.


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5. Ünite Çevremizde Dinin İzleri

Bu ünitede, çevremizde dinin izlerini, mimarimizde, musikimizde, edebiyatımızda, örf ve adetlerimizde nasıl görebileceğimizi öğreneceğiz. Çevremizde dinin izleri, İslam dininin hayatımızın her alanında bize güzellik, sanat, hikmet ve değer kattığını gösterir.


Konular:


1. Mimarimizde Dinin İzleri

   - Bu konuda, mimarimizde dinin izlerini tanıyacağız.

   - Mimarimizde dinin izlerinin camiler, türbeler, medreseler, külliyeler gibi ibadet ve eğitim mekanlarında görüldüğünü öğreneceğiz.

   - Mimarimizde dinin izlerinin minareler, kubbeler, mihraplar, minberler, şadırvanlar gibi mimari unsurlarda görüldüğünü öğreneceğiz.

   - Mimarimizde dinin izlerinin hat, tezhip, çini gibi süsleme sanatlarında görüldüğünü anlayacağız.

   - Örnekler: Mimarimizde dinin izlerinin olduğu ünlü yapılar nelerdir? Mimarimizde dinin izlerinin olduğu mimari unsurların anlamı ve işlevi nedir? Mimarimizde dinin izlerinin olduğu süsleme sanatlarının özellikleri ve faydaları nelerdir?

2. Musikimizde Dinin İzleri

   - Bu konuda, musikimizde dinin izlerini tanıyacağız.

   - Musikimizde dinin izlerinin ezan, ilahi, kaside, mevlit gibi ibadet ve övgü türlerinde görüldüğünü öğreneceğiz.

   - Musikimizde dinin izlerinin ney, ud, kanun, rebap gibi müzik aletlerinde görüldüğünü öğreneceğiz.

   - Musikimizde dinin izlerinin makam, usul, aruz gibi müzik kurallarında görüldüğünü anlayacağız.

   - Örnekler: Musikimizde dinin izlerinin olduğu ünlü eserler nelerdir? Musikimizde dinin izlerinin olduğu müzik aletlerinin özellikleri ve faydaları nelerdir? Musikimizde dinin izlerinin olduğu müzik kurallarının anlamı ve işlevi nedir?

3. Edebiyatımızda Dinin İzleri

   - Bu konuda, edebiyatımızda dinin izlerini tanıyacağız.

   - Edebiyatımızda dinin izlerinin Kur'an-ı Kerim'den alınan ayet ve hadislerden oluşan alıntılarda görüldüğünü öğreneceğiz.

   - Edebiyatımızda dinin izlerinin şiir, hikaye, roman gibi edebi türlerde görüldüğünü öğreneceğiz.

   - Edebiyatımızda dinin izlerinin mesnevi, divan, gazel gibi edebi şekillerde görüldüğünü anlayacağız.

   - Örnekler: Edebiyatımızda dinin izlerinin olduğu ünlü eserler nelerdir? Edebiyatımızda dinin izlerinin olduğu edebi türlerin özellikleri ve faydaları nelerdir? Edebiyatımızda dinin izlerinin olduğu edebi şekillerin anlamı ve işlevi nedir?

4. Örf ve Âdetlerimizde Dinin İzleri

   - Bu konuda, örf ve âdetlerimizde dinin izlerini tanıyacağız.

   - Örf ve âdetlerimizde dinin izlerinin doğum, evlilik, ölüm gibi hayatın önemli dönemlerinde görüldüğünü öğreneceğiz.

   - Örf ve âdetlerimizde dinin izlerinin Ramazan, Kurban, Mevlid gibi dini gün ve gecelerde görüldüğünü öğreneceğiz.

   - Örf ve âdetlerimizde dinin izlerinin hediyeleşme, ziyaret etme, yardımlaşma gibi sosyal davranışlarda görüldüğünü anlayacağız.

   - Örnekler: Örf ve âdetlerimizde dinin izlerinin olduğu hayatın önemli dönemleri nelerdir? Örf ve âdetlerimizde dinin izlerinin olduğu dini gün ve geceler nelerdir? Örf ve âdetlerimizde dinin izlerinin olduğu sosyal davranışlar nelerdir?

5. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Süleyman (a.s.)

   - Bu konuda, Hz. Süleyman'ı (a.s.) tanıyacağız.

   - Hz. Süleyman'ın (a.s.) peygamber ve kral olduğunu, Allah'tan Zebur kitabını aldığını, rüzgarı, cinleri ve hayvanları yönetme gibi mucizelere sahip olduğunu öğreneceğiz.

   - Hz. Süleyman'ın (a.s.) adaletli, cömert, sabırlı ve şükredici bir kişilik olduğunu anlayacağız.

   - Örnekler: Hz. Süleyman'ın (a.s.) hayatından kesitler, Hz. Süleyman'ın (a.s.) rüzgarı, cinleri ve hayvanları nasıl yönettiği, Hz. Süleyman'ın (a.s.) adaletli yönetimi ve hükümleri, Hz. Süleyman'ın (a.s.) cömertliği, sabrı ve şükrü.


Yorum Gönder

0Yorumlar

Görüşlerinizi yoruma yazabilir misiniz?

Yorum Gönder (0)

#buttons=(Tamam Anladım!) #days=(20)

Web sitemiz deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Şimdi kontrol et
Ok, Go it!

Online eğitimde en kapsamlı kaynak