4.SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONULARI VE MÜFREDATI 2023-2024

0


4.SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ MÜFREDATI (2023-2024)


4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konu Listesi 2023-2024

<strike>(toc) #title=(İçindekiler)</strike>

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Ünite Günlük Hayattaki Dinî İfadeler

Bu ünitede, günlük hayatta kullandığımız veya duyduğumuz dinî ifadelerin anlamlarını, kaynaklarını ve kullanım şekillerini öğreneceğiz. Dinî ifadeler, inancımızı, duygularımızı ve düşüncelerimizi ifade etmenin bir yolu olarak dilimize yerleşmiştir. Bu ifadeleri doğru ve yerinde kullanmak, hem dinî bilgimizi hem de iletişim becerimizi geliştirir.


Konular:


1. Günlük Konuşmalarda Dinî İfadeler

   - Bu konuda, günlük konuşmalarda sıkça kullandığımız veya karşılaştığımız dinî ifadeleri tanıyacağız.

   - Bu ifadelerin hangi durumlarda kullanıldığını ve ne anlama geldiğini öğreneceğiz.

   - Bu ifadelerin Kur'an-ı Kerim, hadisler veya diğer dinî kaynaklardan geldiğini fark edeceğiz.

   - Örnekler: Selamün aleyküm, Allah rahmet eylesin, maşallah, inşallah, bismillah, elhamdülillah vb.

2. Dilek ve Dualarda Geçen Dinî İfadeler

   - Bu konuda, dilek ve dualarımızda kullandığımız veya duyduğumuz dinî ifadeleri tanıyacağız.

   - Bu ifadelerin ne zaman, nasıl ve niçin söylendiğini öğreneceğiz.

   - Bu ifadelerin Allah'a yakınlaşmamızı, isteklerimizi dile getirmemizi ve şükretmemizi sağladığını anlayacağız.

   - Örnekler: Allah'ım sen bizi affet, Allah'ım sen bize yardım et, Allah'ım sen bize sağlık ver vb.

3. Bir Dua Tanıyorum: Sübhaneke Duası ve Anlamı

   - Bu konuda, Sübhaneke duasını ve anlamını öğreneceğiz.

   - Bu duanın namazın başlangıcında okunduğunu ve Allah'ı yücelttiğini öğreneceğiz.

   - Bu duanın bize namaza hazırlık yaptığını ve Allah'a yönelmemizi sağladığını anlayacağız.

   - Örnek: Sübhaneke duasını ezberleyelim ve anlamını öğrenelim.


4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Ünite İslam'ı Tanıyalım

Bu ünitede, İslam dininin inanç esaslarını, ibadet şartlarını, kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'i ve temel kavramlarını öğreneceğiz. İslam dininin insanlığa sunduğu evrensel mesajı, barışı, adaleti ve merhameti anlayacağız.


Konular:


1. İslam'ın İnanç Esasları

   - Bu konuda, İslam dininin inanç esaslarını tanıyacağız.

   - Bu esasların Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete ve kadere iman etmek olduğunu öğreneceğiz.

   - Bu esasların imanımızın temelini oluşturduğunu anlayacağız.

   - Örnekler: Allah'a iman etmek ne demektir? Meleklerin görevleri nelerdir? Kitapların insanlara ne öğretti? Peygamberlerin ortak özellikleri nelerdir? Ahiret hayatında neler olacak? Kader nedir ve nasıl inanmalıyız?

2. İslam'ın Şartları

   - Bu konuda, İslam dininin ibadet şartlarını tanıyacağız.

   - Bu şartların kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek olduğunu öğreneceğiz.

   - Bu şartların ibadetlerimizin temelini oluşturduğunu anlayacağız.

   - Örnekler: Kelime-i şehadet nasıl getirilir ve ne anlama gelir? Namazın önemi ve faydaları nelerdir? Orucun amacı ve hikmeti nedir? Zekatın toplumsal yararı nedir? Hac ibadeti nasıl yapılır ve neyi simgeler?

3. Kur'an-ı Kerim

   - Bu konuda, Kur'an-ı Kerim'i tanıyacağız.

   - Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın son kitabı olduğunu, Hz. Muhammed'e (s.a.v.) Cebrail aracılığıyla indirildiğini, Arapça olarak yazıldığını ve 114 sureden oluştuğunu öğreneceğiz.

   - Kur'an-ı Kerim'in insanlığa yol gösteren bir rehber olduğunu, hayatın her alanında bize öğütler verdiğini, mucizevi bir üsluba sahip olduğunu anlayacağız.

   - Örnekler: Kur'an-ı Kerim'i nasıl okumalıyız ve anlamalıyız? Kur'an-ı Kerim'de hangi konular işlenir? Kur'an-ı Kerim'in dilinin özellikleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim'in mucizelerinden bazıları nelerdir?

4. Bir Dua Tanıyorum: Âmentü Duası ve Anlamı

   - Bu konuda, Âmentü duasını ve anlamını öğreneceğiz.

   - Bu duanın İslam'ın inanç esaslarını özetlediğini öğreneceğiz.

   - Bu duanın bize imanımızı güçlendirdiğini ve hatırlattığını anlayacağız.

   - Örnek: Âmentü duasını ezberleyelim ve anlamını öğrenelim.


4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3. Ünite Güzel Ahlak

Bu ünitede, güzel ahlakın ne olduğunu, dinin güzel ahlaka verdiği önemi, güzel ahlaklı olmanın faydalarını ve güzel ahlaklı insanların özelliklerini öğreneceğiz. Güzel ahlak, insanın kendisi, ailesi, arkadaşları, toplumu ve çevresiyle olan ilişkilerinde doğru, iyi ve güzel olanı yapmasıdır.


Konular:


1. Din Güzel Ahlaktır

   - Bu konuda, dinin güzel ahlaka verdiği önemi tanıyacağız.

   - Dinin güzel ahlakı emrettiğini, kötü ahlaktan sakındırdığını öğreneceğiz.

   - Dinin güzel ahlakın kaynağı olduğunu anlayacağız.

   - Örnekler: Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde geçen güzel ahlakla ilgili ayet ve sözler. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim." hadisi.

2. İnsani İlişkilerin Temeli: Sevgi ve Saygı

   - Bu konuda, sevgi ve saygının insani ilişkilerin temeli olduğunu tanıyacağız.

   - Sevgi ve saygının Allah'a, peygamberlere, anne-babaya, akrabalara, arkadaşlara, komşulara, hayvanlara ve eşyalara karşı gösterilmesi gerektiğini öğreneceğiz.

   - Sevgi ve saygının bize mutluluk ve huzur verdiğini anlayacağız.

   - Örnekler: Sevgi ve saygının ifade edilmesi için kullanılan kelimeler, davranışlar ve jestler. Sevgi ve saygının karşılıklı olması gerektiği. Sevgi ve saygının bozulmasına neden olan faktörler.

3. Bir Sure Tanıyorum: Fâtiha Suresi ve Anlamı

   - Bu konuda, Fâtiha suresini ve anlamını öğreneceğiz.

   - Bu surenin Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olduğunu, namazlarda okunduğunu öğreneceğiz.

   - Bu surenin Allah'ın isimlerini, sıfatlarını, rahmetini, yaratıcılığını, yüceliğini anlattığını anlayacağız.

   - Örnek: Fâtiha suresini ezberleyelim ve anlamını öğrenelim.


4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4. Ünite Hz. Muhammed'i Tanıyalım

Bu ünitede, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatını, ailesini, örnek davranışlarını, peygamberlik görevini ve insanlığa getirdiği mesajı öğreneceğiz. Hz. Muhammed (s.a.v.), Allah'ın son peygamberi ve insanların en hayırlısıdır. O, bize Kur'an-ı Kerim'i ve güzel ahlakı öğretmiştir.


Konular:


1. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Doğduğu Çevre

   - Bu konuda, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğduğu çevreyi tanıyacağız.

   - Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Mekke'de doğduğunu, Arap yarımadasında yaşadığını, Kureyş kabilesine mensup olduğunu öğreneceğiz.

   - Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğduğu dönemde Arap toplumunun durumunu, inançlarını, geleneklerini ve sorunlarını anlayacağız.

   - Örnekler: Mekke'nin coğrafi ve tarihi önemi, Kabe'nin yapılışı ve anlamı, Arapların putperestlik, cahiliye ve cömertlik gibi özellikleri, Arap toplumunda kadın, çocuk ve köle haklarının ihlali.

2. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Ailesi

   - Bu konuda, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ailesini tanıyacağız.

   - Hz. Muhammed'in (s.a.v.) babasının adının Abdullah, annesinin adının Amine olduğunu öğreneceğiz.

   - Hz. Muhammed'in (s.a.v.) babasının doğumundan önce vefat ettiğini, annesinin de altı yaşındayken vefat ettiğini öğreneceğiz.

   - Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dedesi Abdulmuttalib ve amcası Ebu Talib tarafından büyütüldüğünü anlayacağız.

   - Örnekler: Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğumu sırasında meydana gelen olaylar, annesinin ona verdiği ismin anlamı ve sebebi, dedesinin ona verdiği lakabın anlamı ve sebebi, amcasının ona gösterdiği sevgi ve koruma.

3. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Doğumu, Çocukluk ve Gençlik Yılları

   - Bu konuda, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını tanıyacağız.

   - Hz. Muhammed'in (s.a.v.) miladi 571 yılında Mekke'de doğduğunu öğreneceğiz.

   - Hz. Muhammed'in (s.a.v.) çocukluğunda sütanne Halime tarafından bakıldığını, çöl hayatını tanıdığını öğreneceğiz.

   - Hz. Muhammed'in (s.a.v.) gençliğinde ticaretle uğraştığını, dürüstlüğü ve güvenilirliği ile tanındığını anlayacağız.

   - Örnekler: Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğum gününün kutlanması gerekip gerekmediği, sütannelik geleneği ve faydaları, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) çocukluğunda yaşadığı mucizeler, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ticaret yaparken gösterdiği ahlak ve adalet.

4. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Mekke ve Medine Yılları

   - Bu konuda, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Mekke ve Medine yıllarını tanıyacağız.

   - Hz. Muhammed'in (s.a.v.) 40 yaşında peygamber olduğunu, Allah'tan vahiy aldığını, insanlara tevhidi ve İslam'ı tebliğ ettiğini öğreneceğiz.

   - Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Mekke'de karşılaştığı zorlukları, işkenceleri, boykotları, savaşları ve mucizeleri anlayacağız.

   - Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Medine'ye hicret ettiğini, orada İslam devletini kurduğunu, insanlar arasında kardeşlik, barış ve adalet sağladığını öğreneceğiz.

   - Örnekler: Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ilk vahiy alışı ve tepkisi, ilk müslüman olan kişiler, Mekke müşriklerinin Hz. Muhammed'e (s.a.v.) yaptığı eziyetler ve komplolar, Uhud, Hendek ve Bedir savaşları, Hudeybiye antlaşması, Miraç mucizesi, Medine'ye hicretin sebepleri ve sonuçları, Medine sözleşmesi, Medine'deki Yahudi kabileleriyle ilişkiler, Veda hutbesi.


4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5. Ünite Din ve Temizlik

Bu ünitede, dinin temizliğe verdiği önemi, temizliğin çeşitlerini, temizliğin sağlık, ibadet ve ahlak açısından faydalarını öğreneceğiz. Temizlik, insanın bedenini, giysilerini, evini, okulunu ve çevresini kir, pislik ve zararlı maddelerden arındırmasıdır.


Konular:


1. İslam Dini ve Temizlik

   - Bu konuda, İslam dininin temizliğe verdiği önemi tanıyacağız.

   - İslam dininin temizliği bir ibadet olarak gördüğünü, temizliği emrettiğini ve övdüğünü öğreneceğiz.

   - İslam dininin temizliği hem bedensel hem de ruhsal olarak anladığını anlayacağız.

   - Örnekler: Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde geçen temizlikle ilgili ayet ve sözler. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) "Temizlik imandandır." hadisi.

2. Bedenimi ve Giysilerimi Temiz Tutarım

   - Bu konuda, bedenimizi ve giysilerimizi nasıl temiz tutacağımızı öğreneceğiz.

   - Bedenimizi temiz tutmak için abdest almak, gusletmek, tırnak kesmek, saç taramak, diş fırçalamak gibi şeyler yapmamız gerektiğini öğreneceğiz.

   - Giysilerimizi temiz tutmak için kirli giysileri yıkamak, ütülemek, katlamak gibi şeyler yapmamız gerektiğini öğreneceğiz.

   - Bedenimizi ve giysilerimizi temiz tutmanın bize sağlık, güzellik ve saygınlık kazandırdığını anlayacağız.

   - Örnekler: Abdestin nasıl alındığı ve önemi, guslün nasıl yapıldığı ve önemi, tırnak kesmenin faydaları ve zararları, saç taramanın faydaları ve zararları, diş fırçalamanın faydaları ve zararları.

3. Evimi ve Okulumu Temiz Tutarım

   - Bu konuda, evimizi ve okulumuzu nasıl temiz tutacağımızı öğreneceğiz.

   - Evimizi temiz tutmak için toz almak, süpürmek, silmek, çöp atmak gibi şeyler yapmamız gerektiğini öğreneceğiz.

   - Okulumuzu temiz tutmak için sınıfımızı düzenlemek, tahtayı silmek, masaları silmek gibi şeyler yapmamız gerektiğini öğreneceğiz.

   - Evimizi ve okulumuzu temiz tutmanın bize huzur, mutluluk ve başarı getirdiğini anlayacağız.

   - Örnekler: Evde temizlik yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Okulda temizlik yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Evde ve okulda temizlik yapmanın bize ne gibi yararları vardır?

4. Çevremi Temiz Tutarım

   - Bu konuda, çevremizi nasıl temiz tutacağımızı öğreneceğiz.

   - Çevremizi temiz tutmak için çöpleri yerlere atmamak, geri dönüşüm yapmak, ağaç dikmek gibi şeyler yapmamız gerektiğini öğreneceğiz.

   - Çevremizi temiz tutmanın bize sağlık, doğal güzellik ve sorumluluk kazandırdığını anlayacağız.

   - Örnekler: Çöpleri nereye atmamız gerekir? Geri dönüşüm nedir ve nasıl yapılır? Ağaç dikmenin önemi ve faydaları nelerdir? Çevre kirliliğinin sebepleri ve sonuçları nelerdir?Yorum Gönder

0Yorumlar

Görüşlerinizi yoruma yazabilir misiniz?

Yorum Gönder (0)

#buttons=(Tamam Anladım!) #days=(20)

Web sitemiz deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Şimdi kontrol et
Ok, Go it!

Online eğitimde en kapsamlı kaynak