2023-2024 11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları ve Müfredatı

0
müfredat


2023-2024 11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları ve Müfredatı

<strike>(toc) #title=(İçindekiler)</strike>

1. Ünite: Ahiret Hayatı ve İnsan

    - Hayatın Anlamı ve Amacı

    - Ahiret Günü ve Özellikleri

    - Ölüm ve Sonrası

    - Kur'an'dan Mesajlar: 

Bakara Suresi 153-157. Ayetler

2. Ünite: Kur'an'ın Anlattığı Hz. Muhammed

    - Hz. Muhammed'in Kişiliği ve Örnekliği

    - Hz. Muhammed'in Peygamberliği ve Görevi

    - Hz. Muhammed'e Uymak ve İtaat Etmek

    - Kur'an'dan Mesajlar: 

Ahzâb Suresi 25, 45 ve 46. Ayetler

3. Ünite: Kur'an'da Vurgulanan Bazı Kavramlar

    - İslam'ın Rehberliği: Hidayet

    - Allah'a Yakın Olmak: İhsan

    - Allah'a Samimi Olmak: İhlas

    - Allah'ın Emirlerine Uymak: Takva

    - Doğru Yol: Sırat-ı Mustakim

    - Allah Yolunda Çaba Sarfetmek: Cihat

    - Güzel İşler Yapmak: Salih Amel

    - Kur'an'dan Mesajlar: 

Kehf Suresi 107-110. Ayetler

4. Ünite: İnanç Konularında Farklı Yaklaşımlar

    - Felsefenin İnançla İlişkisi

    - Yeni Dinî Akımlar ve Özellikleri

    - Kur'an'dan Mesajlar:

 En'âm Suresi 59. Ayet ve Lokmân Suresi 27. Ayet

5. Ünite: Yahudilik ve Hristiyanlıkta İnanç Esasları

    - Yahudiliğin Temel İnançları ve Kaynakları

    - Hristiyanlığın Temel İnançları ve Kaynakları2023-2024 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları ve Müfredatı

Bu yazıda, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında 12. sınıflarda işlenecek olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları ve müfredatı hakkında bilgi verilmektedir.

1. Ünite: İslam ve Bilim

Bu ünitede, İslam'ın bilime verdiği önem, İslam'da bilimin yeri ve önemi, İslam'ın bilime katkıları, İslam'ın bilime etkisi gibi konular işlenmektedir.

2. Ünite: Anadolu'da İslam

Bu ünitede, İslam'ın Anadolu'ya girişi, İslam'ın Anadolu'da yayılışı, İslam'ın Anadolu'ya etkileri gibi konular işlenmektedir.

3. Ünite: İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar

Bu ünitede, İslam tasavvufu, tasavvuf ekolleri, tasavvuf düşüncesinin özellikleri, tasavvuf düşüncesinin İslam'a etkileri gibi konular işlenmektedir.

4. Ünite: Güncel Dini Meseleler

Bu ünitede, güncel dini meseleler, dini meselelerin çözümünde temel ilkeler ve yöntemler, dini meselelerin çözümünde karşılaşılan sorunlar gibi konular işlenmektedir.

5. Ünite: Hint ve Çin Dinleri

Bu ünitede, Hint ve Çin dinleri, Hint ve Çin dinlerinin özellikleri, Hint ve Çin dinlerinin İslam'a etkileri gibi konular işlenmektedir.

Müfredat

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, 12. sınıfta haftada 1 saat olarak işlenmektedir. Dersin müfredatı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

, öğrencilerin İslam'ı doğru bir şekilde öğrenmelerini ve İslam'a uygun bir şekilde yaşamalarını amaçlamaktadır.

Öğrenme Araç ve Gereçleri

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için kullanılabilecek öğrenme araç ve gereçleri şunlardır:

 • Ders kitabı
 • Ders kitabı cevapları
 • Konu anlatımlı kitaplar
 • Soru bankaları
 • Testler
 • Çıkmış sorular
 • İnternet
 • Sosyal medya
 • Uzaktan eğitim platformları

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde kullanılabilecek öğretim yöntem ve teknikleri şunlardır:

 • Anlatım
 • Soru-cevap
 • Tartışma
 • Drama
 • Proje
 • Gezi
 • Deney
 • Sınav

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Önemi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, öğrencilerin İslam'ı doğru bir şekilde öğrenmelerini ve İslam'a uygun bir şekilde yaşamalarını amaçlamaktadır. Bu ders, öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerine de katkı sağlamaktadır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, öğrencilerin:

 • İslam'ın temel kavramlarını öğrenmelerini
 • İslam'ın ahlak anlayışı hakkında bilgi edinmelerini
 • İslam'ın insan haklarına verdiği önemi anlamalarını
 • İslam'ın barış ve kardeşlik mesajını benimsemelerini
 • İslam'ın evrensel değerlerini benimsemelerini
 • İslam'ın insanlığa katkılarını öğrenmelerini
 • İslam'ın dünya barışına katkısını anlamalarını

sağlamak için önemlidir.Yorum Gönder

0Yorumlar

Görüşlerinizi yoruma yazabilir misiniz?

Yorum Gönder (0)

#buttons=(Tamam Anladım!) #days=(20)

Web sitemiz deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Şimdi kontrol et
Ok, Go it!

Online eğitimde en kapsamlı kaynak