2023-2024 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Müfredatı

0

 

12.Sınıf

 2023-2024 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Müfredatı

<strike>(toc) #title=(İçindekiler)</strike>

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, öğrencilerin dinî kültürleri ve dünya dinlerini tanıtmayı amaçlayan bir derstir. Ders içerisinde, İslam, Hristiyanlık, Yahudilik, Hinduizm, Budizm ve diğer dinler hakkında bilgi verilir. Öğrenciler, bu dinlerin temel inançları, ibadet şekilleri, kutsal kitapları ve tarihi hakkında bilgi edinirler. Ders, öğrencilerin dinî kültürler hakkında eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi ve farklı dinleri hoşgörü ile karşılamayı amaçlamaktadır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, 12. sınıf müfredatının önemli bir parçasıdır. Ders, öğrencilerin dinî kültürler hakkında bilgi edinmelerini ve farklı dinleri hoşgörü ile karşılamalarını sağlar. Ders, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine de katkı sağlar.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerine de katkı sağlar. Ders, öğrencilerin kendi dinî inançlarını ve değerlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Ders, öğrencilerin farklı dinlerin bakış açılarını anlamalarına ve hoşgörü ile karşılamalarını sağlar. Ders, öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini geliştirmelerine de katkı sağlar.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, öğrencilerin hayatlarında önemli bir yere sahiptir. Ders, öğrencilerin dinî kültürler hakkında bilgi edinmelerini, farklı dinleri hoşgörü ile karşılamalarını ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerini sağlar. Ders, öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerine de katkı sağlar.


 1. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi dersi üniteleri ve konu başlıkları şöyledir:

 • Ünite 1: İslam ve Bilim

  • İslam ve Bilim İlişkisi
  • İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi
  • İslam'da Bilimsel Yöntem
  • İslam'da Bilim ve Teknolojinin Önemi

 • Ünite 2: Anadolu'da İslam

  • Türklerin Müslüman Olması
  • Anadolu'da İslam'ın Yayılışı
  • Anadolu'da İslam'ın Etkisi

 • Ünite 3: İslam Düşüncesinde Tasavvuf

  • Tasavvuf Nedir?
  • Tasavvuf'un Temel İlkeleri
  • Tasavvuf'un Tarihçesi
  • Tasavvuf'un Türk Kültürüne Etkisi

 • Ünite 4: Güncel Dini Meseleler

  • Din ve Bilim İlişkisi
  • Din ve Teknoloji İlişkisi
  • Din ve Ahlak İlişkisi
  • Din ve Kadın İlişkisi

 • Ünite 5: Dini Meselelerin Çözümünde Temel İlkeler ve Yöntemler

  • Dini Meselelerin Çözümünde Temel İlkeler
  • Dini Meselelerin Çözümünde Temel Yöntemler
  • Dini Meselelerin Çözümünde Örnekler

Yorum Gönder

0Yorumlar

Görüşlerinizi yoruma yazabilir misiniz?

Yorum Gönder (0)

#buttons=(Tamam Anladım!) #days=(20)

Web sitemiz deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Şimdi kontrol et
Ok, Go it!

Online eğitimde en kapsamlı kaynak