İslam Medeniyeti Nedir? Özellikleri, Yayıldığı Yerler ve Bıraktığı Etkiler

0
İslam Medeniyeti Nedir? Özellikleri, Yayıldığı Yerler ve Bıraktığı Etkiler

<strike>(toc) #title=(İçindekiler)</strike>

 Gönül Coğrafyamız


İslam Medeniyeti ve Özellikleri Nedir?


İslam medeniyeti, Allah'ın son peygamberi Hz. Muhammed (sav) ile başlayan ve onun getirdiği Kuran ve sünnete dayanan bir medeniyettir. İslam medeniyeti, insanlığa ilim, irfan, sanat, ahlak, adalet ve huzur sunmuştur.


İslam medeniyetinin özellikleri şunlardır:


- Tevhide dayalıdır: İslam medeniyeti, Allah'ın birliğine inanır ve ona kulluk eder. Allah'ın dışında hiçbir güç tanımaz.

- Evrenseldir: İslam medeniyeti, zaman ve mekan sınırlaması olmayan bir medeniyettir. Herkese hitap eder ve herkesi kucaklar.

- Barışçıldır: İslam medeniyeti, insanların arasında sevgi, saygı, hoşgörü ve diyalogu esas alır. Savaşı değil, barışı ister.

- Yenilikçidir: İslam medeniyeti, ilme ve araştırmaya önem verir. Bilgiyi geliştirir ve yaygınlaştırır. Yeni buluşlar ve icatlar yapar.


İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri Nelerdir?


İslam medeniyeti, tarihte farklı coğrafyalara yayılmış ve oralarda izler bırakmıştır. Bu izler şunlardır:


- Mimari: İslam medeniyeti, cami, medrese, saray, köprü, kervansaray gibi muhteşem yapılar inşa etmiştir. Bu yapılar hem estetik hem de fonksiyonel özelliklere sahiptir.

- Sanat: İslam medeniyeti, hat, tezhip, minyatür, halı, çini gibi sanat dallarında eserler vermiştir. Bu eserler hem güzellik hem de anlam taşır.

- Edebiyat: İslam medeniyeti, şiir, hikaye, roman, tarih, coğrafya gibi edebi türlerde eserler yazmıştır. Bu eserler hem dil hem de düşünce zenginliği gösterir.

- Bilim: İslam medeniyeti, matematik, astronomi, fizik, kimya, tıp gibi bilim dallarında çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar hem teori hem de pratik katkılar sağlamıştır.


 Kuran'dan Mesajlar: Hucurât Suresi 13. Ayet


Hucurât Suresi 13. ayet şöyledir:


Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır.


Bu ayetin mesajı ise şudur:


Allah insanları tek bir kökenden yaratmıştır; dolayısıyla hepsi eşittir. Allah insanları farklı kavim ve kabilelere ayırmıştır; ama bu ayrım üstünlük değil tanışma sebebidir. Allah katında üstünlük ırk veya soy değil takva ile ölçülür. Allah her şeyi bilir; her şeyden haberdardır.

Yorum Gönder

0Yorumlar

Görüşlerinizi yoruma yazabilir misiniz?

Yorum Gönder (0)

#buttons=(Tamam Anladım!) #days=(20)

Web sitemiz deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Şimdi kontrol et
Ok, Go it!

Online eğitimde en kapsamlı kaynak