Değerler Nedir? Gençlerin Kişilik Gelişiminde Değerlerin Rolü

0


Gençlik ve Değerler


Değerler ve Değerlerin Kaynağı Nedir?


Değerler, insanların hayatlarını anlamlı kılan, onlara yön veren, iyiyi ve güzeli belirleyen, toplumun ortak kabulleri olan kavramlar, ilkeler ve normlardır. Değerlerin kaynağı ise Allah'tır. Allah, insanlara değerleri bildirmek için peygamberler göndermiş ve kitaplar indirmiştir. Bu kitapların en sonuncusu ve en doğrusu Kuran'dır. Kuran, insanlığın değer rehberidir.


Değerlerin Oluşumunda Dinin Etkisi Nedir?


Değerlerin oluşumunda dinin etkisi çok büyüktür. Çünkü din, insanın yaratılış amacını, hayatın anlamını, iyilik ve kötülüğü, hak ve batılı belirleyen bir kaynaktır. Din, insanın hem Allah ile hem de yaratılanlarla olan ilişkisini düzenleyen bir sistemdir. Din, insanın hem dünya hem de ahiret mutluluğunu sağlayan bir reçetedir. Din, insanın hem bireysel hem de toplumsal sorumluluklarını öğreten bir öğretidir.


Değerlerin Oluşumunda Örf ve Âdetlerin Etkisi Nedir?


Değerlerin oluşumunda örf ve âdetlerin etkisi de vardır. Örf ve âdetler, toplumun gelenekleri, görenekleri, alışkanlıkları ve davranış kurallarıdır. Örf ve âdetler, toplumun tarihini, kültürünü, kimliğini yansıtır. Örf ve âdetler, toplumun değer yargılarını şekillendirir. Örf ve âdetler, insanların  birlik ve beraberliğini güçlendirir.

Ancak örf ve âdetlerin değer olabilmesi için dinle çelişmemesi gerekir. Dinle uyumlu olan örf ve âdetler değerdir; dinle uyumsuz olan örf ve âdetler ise değer değildir.


 Gençlerin Kişilik Gelişiminde Değerlerin Yeri ve Önemi Nedir?

Gençlerin kişilik gelişiminde değerlerin yeri ve önemi çok fazladır. Çünkü değerler, gençlerin hayata bakışını, davranışlarını, tercihlerini etkiler. Değerlere sahip olan gençler, kendilerine güvenir, hedefleri vardır, sorumluluk alırlar. Değerlere sahip olan gençler, ahlaklıdır, dürüsttür, saygılıdır, yardımseverdir. Değerlere sahip olan gençler, vatanseverdir, milletine bağlıdır, bayrağına saygılıdır.


 Temel Değerler


Adalet Nedir?


Adalet, hakka riayet etmek, hakkı gözetmek, hakkı yerine getirmek demektir. Adalet, insanın hem kendisine hem de başkalarına karşı eşit davranmasıdır. Adalet, insanın hem Allah'ın emirleriyle hem de insan haklarıyla uyumlu olmasıdır.


 Hikmet Nedir?


Hikmet, bilgeliği elde etmek demektir. Hikmet sahibi olmak için ilim sahibi olmak gerekir. İlim sahibi olmak için ise okumak gerekir. Okuyan kişi bilgi edinir; bilgi edinen kişi akıl yürütür; akıl yürüten kişi hikmet kazanır.


İffet Nedir?


İffet, namuslu olmak, ahlaklı olmak, edepli olmak demektir. İffetli olmak için insanın hem bedenine hem de kalbine sahip çıkması gerekir. Bedenine sahip çıkmak için insanın helal ve temiz yemek, giyinmek, bakmak gerekir. Kalbine sahip çıkmak için insanın helal ve temiz düşünmek, konuşmak, davranmak gerekir.


Secaat Nedir?


Secaat, cesaretli olmak, korkusuz olmak, yürekli olmak demektir. Secaatli olmak için insanın hem kendine hem de Allah'a güvenmesi gerekir. Kendine güvenen kişi yeteneklerinin farkındadır; Allah'a güvenen kişi yardımını umar. Secaatli kişi, zorluklara karşı dirençli olur; haksızlıklara karşı mücadele eder; hakikati savunur.


 Kuran'dan Mesajlar: İsrâ Suresi 23-29. Ayetler


İsrâ Suresi 23-29. ayetler şöyledir:


23 - Rabbin kesin olarak şunları emretti: Ancak kendisine ibadet edin, anne ve babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, sakın onlara "öf" bile deme ve onları azarlama. İkisine de tatlı ve güzel söz söyle.

29 - Elini boynuna asıp bağlama (cimri olma), hem de onu büsbütün açıp saçma (israf etme); aksi halde kınanmış olursun ve eli boş açıkta kalırsın.


Bu ayetlerin mesajı ise şudur:


Müminlerin Allah'a kulluk etmeleri ve ana-babalarına saygılı ve şefkatli davranmaları gerekir. Müminlerin yetim ve yoksullara yardım etmeleri ve malınızı israf etmemeleri gerekir. Müminlerin cömert olmaları ve cimri olmamaları gerekir.

Yorum Gönder

0Yorumlar

Görüşlerinizi yoruma yazabilir misiniz?

Yorum Gönder (0)

#buttons=(Tamam Anladım!) #days=(20)

Web sitemiz deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Şimdi kontrol et
Ok, Go it!

Online eğitimde en kapsamlı kaynak