Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 12. Sınıf Güncel Dini Meseleler 4. Ünite Kavramları Nelerdir?

0

12. Sınıf ünite kavramları


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 12. Sınıf Güncel Dini Meseleler 4. Ünite Kavramları

 Güncel dini meseleler, günümüzde insanların karşılaştığı ve İslam’ın bakış açısına göre çözüm aradığı sorunlardır. Güncel dini meseleler, insanların inanç, ibadet, ahlak ve toplum hayatını ilgilendiren konulardır.

Bu ünitede, güncel dini meselelerin neler olduğunu, nasıl ele alınması gerektiğini ve İslam’ın bu meselelere nasıl çözüm sunduğunu öğreneceğiz.

Bu ünite ile ilgili işlenen kavramlar şunlardır:

 • Güncel dini meseleler: Günümüzde insanların karşılaştığı ve İslam’ın bakış açısına göre çözüm aradığı sorunlar.
 • Güncel dini meselelerin ele alınması: Güncel dini meselelerin Kur’an, sünnet, icma, kıyas gibi İslam’ın kaynaklarına ve ilim, akıl, vicdan gibi insanın yeteneklerine dayanarak incelenmesi ve değerlendirilmesi.
 • Güncel dini meselelerin çözümü: Güncel dini meselelerin İslam’ın ilkeleri, hükümleri, değerleri ve amaçları doğrultusunda çözülmesi ve insanların hayatını kolaylaştırması.
 • Güncel dini mesele örnekleri: Günümüzde insanların karşılaştığı ve İslam’ın bakış açısına göre çözüm aradığı sorunlardan bazı örnekler. Bunlar arasında şunlar bulunmaktadır:
  • Din ve bilim ilişkisi: Dinin bilimi nasıl desteklediği, bilimin dinin ilkelerini nasıl doğruladığı ve din ile bilim arasında nasıl bir uyum olduğu konusu.
  • Din ve sanat ilişkisi: Dinin sanatı nasıl teşvik ettiği, sanatın dinin mesajını nasıl yansıttığı ve din ile sanat arasında nasıl bir etkileşim olduğu konusu.
  • Din ve ahlak ilişkisi: Dinin ahlakı nasıl belirlediği, ahlakın dinin gereği olduğu ve din ile ahlak arasında nasıl bir bütünlük olduğu konusu.
  • Din ve siyaset ilişkisi: Dinin siyasete nasıl yön verdiği, siyasetin dinin ilkelerine nasıl uyduğu ve din ile siyaset arasında nasıl bir denge olduğu konusu.
  • Din ve ekonomi ilişkisi: Dinin ekonomiyi nasıl düzenlediği, ekonominin dinin hükümlerine nasıl riayet ettiği ve din ile ekonomi arasında nasıl bir adalet olduğu konusu.
  • Din ve eğitim ilişkisi: Dinin eğitimi nasıl önemsediği, eğitimin dinin kaynaklarından nasıl yararlandığı ve din ile eğitim arasında nasıl bir uyum olduğu konusu.
  • Din ve çevre ilişkisi: Dinin çevreyi nasıl koruduğu, çevrenin dinin nimeti olduğu ve din ile çevre arasında nasıl bir sorumluluk olduğu konusu.
  • Din ve kadın-erkek ilişkisi: Dinin kadın ve erkeği nasıl eşit kıldığı, kadın ve erkeğin dinin emirlerine nasıl uyduğu ve din ile kadın-erkek arasında nasıl bir uyum olduğu konusu.
  • Din ve aile ilişkisi: Dinin aileyi nasıl kutsal saydığı, ailenin dinin temeli olduğu ve din ile aile arasında nasıl bir sevgi olduğu konusu.
  • Din ve gençlik ilişkisi: Dinin gençliği nasıl değerli gördüğü, gençliğin dinin geleceği olduğu ve din ile gençlik arasında nasıl bir bağ olduğu konusu.

Yorum Gönder

0Yorumlar

Görüşlerinizi yoruma yazabilir misiniz?

Yorum Gönder (0)

#buttons=(Tamam Anladım!) #days=(20)

Web sitemiz deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Şimdi kontrol et
Ok, Go it!

Online eğitimde en kapsamlı kaynak