Kur’an’da Bazı Kavramlar: Hidayet, İhsan, İhlas, Takva, Sırat-ı Mustakim, Cihat ve Salih Amel

0
Hidayet, İhsan, İhlas, Takva, Sırat-ı Mustakim, Cihat ve Salih Amel


 Kur'an'da Bazı Kavramlar


İslam'ın Aydınlık Yolu: Hidayet Nedir?


Hidayet, Allah'ın insanlara gösterdiği doğru yoldur. Hidayet, insanın hem dünya hem de ahiret mutluluğunu sağlar. Hidayet, insanın hem inanç hem de amel bakımından doğru olmasını gerektirir. Hidayet, Allah'ın rahmeti ve lütfu ile verdiği bir nimettir. Hidayet, insanın iradesi ve çabası ile elde ettiği bir erdemdir.


Allah'ı Görüyormuşçasına Yaşamak: İhsan Nedir?


İhsan, Allah'ın emir ve yasaklarına uyarak ona karşı güzel davranmaktır. İhsan, Allah'ı görüyormuşçasına yaşamaktır; eğer bunu yapamıyorsa Allah'ın kendisini gördüğünü bilmektir. İhsan, insanların arasında adaleti sağlamak, iyilik yapmak, kötülükten sakınmaktır. İhsan, ibadetleri güzelce yapmak, hayatı güzelleştirmektir.


Allah İçin Samimiyet: İhlas Nedir?


İhlas, Allah'ın birliğine inanmak ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. İhlas, ibadetleri sadece Allah rızası için yapmak ve başka bir amaç gütmeyerek samimi olmaktır. İhlas, kalbi temiz tutmak, gösterişten ve riya'dan uzak durmaktır. İhlas, Allah'a teslim olmak, onun emrine boyun eğmektir.


Allah'ın Emir ve Yasaklarına Riayet: Takva Nedir?


Takva, Allah'ın emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmaktır. Takva, Allah'tan korkmak ve onun azabından sakınmaktır. Takva, Allah'a güvenmek ve onun yardımını ummaktır. Takva, günahlardan arınmak, tevbe etmek ve istiğfar etmektir. Takva, hayatı Allah'ın rızasına uygun yaşamaktır.


Dosdoğru Yol: Sırat-ı Mustakim Nedir?


Sırat-ı mustakim, Allah'ın insanlara gösterdiği dosdoğru yoldur. Sırat-ı mustakim, Kur'an ve sünnete uygun olan yoldur. Sırat-ı mustakim, hak ile batıl arasında tercih edilen yoldur. Sırat-ı mustakim, hayır ile şer arasında ayrım yapan yoldur. Sırat-ı mustakim, cennete giden yoldur.


Allah Yolunda Mücahede: Cihat Nedir?


Cihat, Allah yolunda mücadele etmektir. Cihat, nefsine karşı mücadele etmek; kötü arzularını yenmek; ahlaklı olmaktır. Cihat, şeytana karşı mücadele etmek; onun vesveselerine kapılmamak; doğru olmaktır. Cihat, düşmana karşı mücadele etmek; onun zulmüne boyun eğmemek; adaletli olmaktır.


İyi, Doğru ve Güzel Davranış: Salih Amel Nedir?


Salih amel, iyi, doğru ve güzel olan davranıştır. Salih amel, imana dayalı olan davranıştır; imansız amel salih değildir. Salih amel, ihlaslı olan davranıştır; ihlassız amel salih değildir. Salih amel, Kuran ve sünnete uygun olan davranıştır; bunlara aykırı olan amel salih değildir.


Kur'an'dan Mesajlar: Kehf Suresi 107-110. Ayetler


Kehf Suresi 107-110. ayetler şöyledir:

Kehf suresi 107. ayeti: İman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için de konak olarak firdevs cennetleri vardır.  Kehf suresi 110. ayeti: De ki: “Ben, yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki bana, ilâhınızın, sadece bir ilâh olduğu vahyolunuyor. Artık her kim rabbine kavuşmayı bekliyorsa dünya ve âhirete yararlı iş yapsın ve rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın.”


Bu ayetlerin mesajı ise şudur:


Allah, iman edip salih amel işleyenleri cennete sokacak ve onlara büyük bir kurtuluş verecektir. Allah'ın sözleri sonsuzdur; hiçbir şey onları bitiremez. Peygamber, insanlara Allah'ın birliğini tebliğ etmek için gönderilmiş bir insandır; ona uymak gerekir. Allah'a kavuşmayı isteyen kişi, salih amel yapmalı ve Allah'a şirk koşmamalıdır.

Yorum Gönder

0Yorumlar

Görüşlerinizi yoruma yazabilir misiniz?

Yorum Gönder (0)

#buttons=(Tamam Anladım!) #days=(20)

Web sitemiz deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Şimdi kontrol et
Ok, Go it!

Online eğitimde en kapsamlı kaynak