Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları ve müfredatı:6.Sınıf

0

 6.SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ MÜFREDATI  VE KONULARI 2023-20246. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konu Listesi 2023-2024

<strike>(toc) #title=(İçindekiler)</strike>

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Ünite Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

Bu ünitede, peygamber ve ilahi kitap inancının ne olduğunu, peygamberlerin özellikleri ve görevlerini, peygamberlerin insanlar için en güzel örnek olduğunu, vahyin ne olduğunu ve gönderiliş amacını, ilahi kitapların neler olduğunu öğreneceğiz. Peygamber ve ilahi kitap inancı, Allah'ın insanlara gönderdiği elçilerine ve kitaplarına iman etmektir.


Konular:


1. Allah'ın (c.c.) Elçileri: Peygamberler

   - Bu konuda, Allah'ın (c.c.) elçileri olan peygamberleri tanıyacağız.

   - Allah'ın (c.c.) insanlara doğru yolu göstermek için peygamberler gönderdiğini öğreneceğiz.

   - Allah'ın (c.c.) peygamberleri seçerken onların soyuna, ırkına, rengine veya zenginliğine bakmadığını anlayacağız.

   - Örnekler: Peygamber nedir ve nasıl tanımlanır? Peygamberlerin sayısı kaçtır? Peygamberlerin isimleri nelerdir? Peygamberlerin ortak özellikleri nelerdir?

2. Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri

   - Bu konuda, peygamberlerin özellikleri ve görevlerini tanıyacağız.

   - Peygamberlerin sıdk, emanet, tebliğ, fetanet, ismet gibi özelliklere sahip olduğunu öğreneceğiz.

   - Peygamberlerin insanlara Allah'ın (c.c.) emir ve yasaklarını bildirmek, onları doğru yola davet etmek, onlara örnek olmak gibi görevleri olduğunu anlayacağız.

   - Örnekler: Peygamberlerin özellikleri nelerdir ve ne anlama gelir? Peygamberlerin görevleri nelerdir ve nasıl yerine getirirler? Peygamberlerin özellikleri ve görevleri ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetler nelerdir?

3. Peygamberler İnsanlar İçin En Güzel Örnektir

   - Bu konuda, peygamberlerin insanlar için en güzel örnek olduğunu tanıyacağız.

   - Peygamberlerin hayatlarında ibadet, ahlak, adalet, merhamet, sabır gibi güzel davranışlar sergilediklerini öğreneceğiz.

   - Peygamberlerin hayatlarından alacağımız derslerle kendimizi geliştirebileceğimizi anlayacağız.

   - Örnekler: Peygamberler insanlar için en güzel örnek midir? Neden? Peygamberlerin hayatlarından hangi güzel davranışları öğrenebiliriz? Peygamberlerin hayatlarından aldığımız dersleri nasıl hayatımıza uygulayabiliriz?

4. Vahiy ve Vahyin Gönderiliş Amacı

   - Bu konuda, vahiy ve vahyin gönderiliş amacını tanıyacağız.

   - Vahyin Allah'ın (c.c.) peygamberlerine bildirdiği söz, işaret veya ilham olduğunu öğreneceğiz.

   - Vahyin gönderiliş amacının insanlara doğru yolu göstermek, onları hidayete erdirmek, onlara mutlu bir hayat sunmak olduğunu anlayacağız.

   - Örnekler: Vahiy nedir ve nasıl tanımlanır? Vahiy nasıl gelir ve nasıl korunur? Vahiy gelmesi peygamberlere nasıl etki eder? Vahiy gelmesinin insanlar için ne gibi faydaları vardır?

5. İlahi Kitaplar

   - Bu konuda, ilahi kitapları tanıyacağız.

   - İlahi kitapların Allah'ın (c.c.) peygamberlerine gönderdiği vahiylerden oluştuğunu öğreneceğiz.

   - İlahi kitapların insanlara doğru yolu gösteren, onları eğiten, onlara hükümler veren kitaplar olduğunu anlayacağız.

   - Örnekler: İlahi kitap nedir ve nasıl tanımlanır? İlahi kitapların sayısı kaçtır? İlahi kitapların isimleri nelerdir? İlahi kitapların özellikleri nelerdir?

6. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Âdem (a.s.)

   - Bu konuda, Hz. Âdem'i (a.s.) tanıyacağız.

   - Hz. Âdem'in (a.s.) Allah'ın (c.c.) yarattığı ilk insan ve ilk peygamber olduğunu öğreneceğiz.

   - Hz. Âdem'in (a.s.) cennette yaratıldığını, Allah'ın (c.c.) ona isimleri öğrettiğini, meleklerin ona secde ettiğini, şeytanın ona isyan ettiğini öğreneceğiz.

   - Hz. Âdem'in (a.s.) cennetten dünyaya indirildiğini, Allah'ın (c.c.) onu affettiğini, ona ilahi kitap gönderdiğini anlayacağız.

   - Örnekler: Hz. Âdem'in (a.s.) hayatından kesitler, Hz. Âdem'in (a.s.) yaratılışı ve cennetteki durumu, Hz. Âdem'in (a.s.) cennetten dünyaya inişi ve dünyadaki durumu, Hz. Âdem'in (a.s.) peygamberliği ve ilahi kitabı.

7. Bir Dua Tanıyorum: Kunut Duaları ve Anlamı

   - Bu konuda, Kunut dualarını ve anlamlarını öğreneceğiz.

   - Kunut dualarının namazın son rekâtında rükudan kalktıktan sonra okunan dualar olduğunu öğreneceğiz.

   - Kunut dualarının bize hem dünya hem de ahiret hayatında isteklerimizi dile getirmenin bir yolu olduğunu anlayacağız.

   - Örnek: Kunut dualarının okunuşu ve anlamı, Kunut dualarının hangi namazlarda okunduğu, Kunut dualarının bize verdiği mesajlar.


6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Ünite Namaz

Bu ünitede, namaz ibadetinin ne olduğunu, namaz ibadetinin önemini, namaz çeşitlerini, namazın kılınışını öğreneceğiz. Namaz ibadeti, Allah'a karşı kulluk görevimizi yerine getirmenin en önemli yoludur.


Konular:


1. Namaz İbadeti ve Önemi

   - Bu konuda, namaz ibadetinin ne olduğunu ve önemini tanıyacağız.

   - Namaz ibadetinin İslam'ın beş şartından ikincisi olduğunu öğreneceğiz.

   - Namaz ibadetinin bize hem dünya hem de ahiret hayatında faydalar sağladığını anlayacağız.

   - Örnekler: Namaz ibadeti nedir ve nasıl tanımlanır? Namaz ibadeti neden farzdır? Namaz ibadeti bize ne gibi yararlar sağlar? Namaz ibadeti ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetler nelerdir?

2. Namaz Çeşitleri

   - Bu konuda, namaz çeşitlerini tanıyacağız.

   - Namaz çeşitlerinin farz, vacip, sünnet, nafile gibi kategorilere ayrıldığını öğreneceğiz.

   - Namaz çeşitlerinin sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı gibi vakitlere ayrıldığını öğreneceğiz.

   - Örnekler: Namaz çeşitleri nelerdir ve ne anlama gelir? Namaz çeşitlerinin sayısı kaçtır? Namaz çeşitlerinin kılınış şekilleri nelerdir? Namaz çeşitlerinin kılınma zamanları nelerdir?

3. Namazın Kılınışı

   - Bu konuda, namazın kılınışını tanıyacağız.

   - Namazın kılınması için abdest almak, temiz bir yer bulmak, kıbleye yönelmek gibi şartlar olduğunu öğreneceğiz.

   - Namazın kılınması için niyet etmek, tekbir almak, rükû yapmak, secde etmek gibi hareketler olduğunu öğreneceğiz.

   - Namazın kılınması için Fatiha suresi, sure veya ayet okumak, tesbihat yapmak, selam vermek gibi sözler olduğunu anlayacağız.

   - Örnekler: Namazın kılınması için gerekli şartlar nelerdir? Namazın kılınması için gerekli hareketler nelerdir? Namazın kılınması için gerekli sözler nelerdir? Namazın kılınmasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

4. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Zekeriya (a.s.)

   - Bu konuda, Hz. Zekeriya'yı (a.s.) tanıyacağız.

   - Hz. Zekeriya'nın (a.s.) peygamber ve Hz. Yahya'nın (a.s.) babası olduğunu öğreneceğiz.

   - Hz. Zekeriya'nın (a.s.) Allah'tan (c.c.) oğul istediğini, Allah'ın (c.c.) ona Hz. Yahya'yı (a.s.) müjdelediğini öğreneceğiz.

   - Hz. Zekeriya'nın (a.s.) kavmi tarafından şehit edildiğini anlayacağız.

   - Örnekler: Hz. Zekeriya'nın (a.s.) hayatından kesitler, Hz. Zekeriya'nın (a.s.) oğul istemesi ve Hz. Yahya'nın (a.s.) doğumu, Hz. Zekeriya'nın (a.s.) şehit edilmesi ve mucizesi.

5. Bir Sure Tanıyorum: Fil Suresi ve Anlamı

   - Bu konuda, Fil suresini ve anlamını öğreneceğiz.

   - Fil suresinin Kur'an-ı Kerim'in 105. suresi olduğunu öğreneceğiz.

   - Fil suresinin Allah'ın (c.c.) Kâbe'yi koruduğunu ve fil ordusunu helak ettiğini anlattığını anlayacağız.

   - Örnek: Fil suresini ezberleyelim ve anlamını öğrenelim.


6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3. Ünite Zararlı Alışkanlıklar

Bu ünitede, zararlı alışkanlıkların neler olduğunu, zararlı alışkanlıklara başlama sebeplerini, zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını öğreneceğiz. Zararlı alışkanlıklar, insanın sağlığına, ahlakına, ekonomisine ve topluma zarar veren kötü davranışlardır.


Konular:


1. Bazı Zararlı Alışkanlıklar

   - Bu konuda, bazı zararlı alışkanlıkları tanıyacağız.

   - Zararlı alışkanlıkların sigara, alkol, uyuşturucu, kumar, internet bağımlılığı gibi çeşitleri olduğunu öğreneceğiz.

   - Zararlı alışkanlıkların insanın bedenine, ruhuna, ailesine, çevresine ve topluma nasıl zarar verdiğini anlayacağız.

   - Örnekler: Zararlı alışkanlıklar nelerdir ve ne anlama gelir? Zararlı alışkanlıkların zararları nelerdir? Zararlı alışkanlıklar ile ilgili istatistikler nelerdir? Zararlı alışkanlıklar ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetler nelerdir?

2. Zararlı Alışkanlıklara Başlama Sebepleri

   - Bu konuda, zararlı alışkanlıklara başlama sebeplerini tanıyacağız.

   - Zararlı alışkanlıklara başlamanın merak, baskı, stres, yalnızlık, sıkıntı gibi sebepleri olduğunu öğreneceğiz.

   - Zararlı alışkanlıklara başlamanın insanın iradesini zayıflattığını anlayacağız.

   - Örnekler: Zararlı alışkanlıklara başlamanın sebepleri nelerdir ve ne anlama gelir? Zararlı alışkanlıklara başlamanın sonuçları nelerdir? Zararlı alışkanlıklara başlamamak için nelere dikkat etmeliyiz? Zararlı alışkanlıklara başlamamak için hangi duaları okumalıyız?

3. Zararlı Alışkanlıklardan Korunma Yolları

   - Bu konuda, zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tanıyacağız.

   - Zararlı alışkanlıklardan korunmanın bilinçli olmak, sağlıklı yaşamak, aile ve arkadaş desteği almak, hobiler edinmek gibi yöntemleri olduğunu öğreneceğiz.

   - Zararlı alışkanlıklardan korunmanın kişinin kendine saygısını artırdığını, kişiliğini güçlendirdiğini anlayacağız.

   - Örnekler: Sigara içmenin zararlarını bilmek seni sigara içmekten vazgeçirebilir mi? Spor yapmak veya kitap okumak gibi sağlıklı aktiviteler seni zararlı alışkanlıklardan uzak tutabilir mi? Ailenin veya arkadaşlarının sana verdiği destek seni zararlı alışkanlıklara karşı koruyabilir mi? Müzik dinlemek veya resim yapmak gibi hobiler senin ruh halini iyileştirebilir mi?


6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4. Ünite Hz. Muhammed'in Hayatı

Bu ünitede, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatını, davetini, hicretini, Medine dönemini öğreneceğiz. Hz. Muhammed (s.a.v.), Allah'ın (c.c.) son peygamberi ve insanlığın önderidir.


Konular:


1. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Daveti: Mekke Dönemi

   - Bu konuda, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Mekke dönemini tanıyacağız.

   - Hz. Muhammed'in (s.a.v.) 40 yaşında peygamber olduğunu öğreneceğiz.

   - Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ilk vahiy aldığı yer olan Hira mağarasını öğreneceğiz.

   - Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ilk müminler olan eşi Hz. Hatice (r.a.), amcasının oğlu Hz. Ali (r.a.), arkadaşı Hz. Ebu Bekir (r.a.) gibi sahabileri öğreneceğiz.

   - Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Mekke'de karşılaştığı zorlukları, işkenceleri, boykotları anlayacağız.

   - Örnekler: Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberliği nasıl başladı? Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ilk vahiy aldığı yer neresidir? Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ilk müminler kimlerdir? Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Mekke'de nasıl davet etti? Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ve müminlere Mekke'de nasıl davranıldı?

2. Hicret

   - Bu konuda, hicreti tanıyacağız.

   - Hicretin Allah'ın (c.c.) emri olduğunu öğreneceğiz.

   - Hicretin Mekke'den Medine'ye göç etmek anlamına geldiğini öğreneceğiz.

   - Hicretin İslam tarihinde bir dönüm noktası olduğunu anlayacağız.

   - Örnekler: Hicret nedir? Hicret neden yapıldı? Hicret nasıl gerçekleşti? Hicretin önemi nedir? Hicret ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetler nelerdir?

3. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Daveti: Medine Dönemi

   - Bu konuda, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetinin Medine dönemini tanıyacağız.

   - Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Medine'ye gelişini, Medine'yi yurt edinmesini öğreneceğiz.

   - Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Medine'de kurduğu ilk İslam devletini, ilk camiyi, ilk anayasayı öğreneceğiz.

   - Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Medine'de yaptığı savaşları, antlaşmaları, fetihleri anlayacağız.

   - Örnekler: Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Medine'ye gelişi nasıl karşılandı? Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Medine'de yaptığı ilk işler nelerdir? Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Medine'de kurduğu İslam devletinin özellikleri nelerdir? Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Medine'de katıldığı savaşlar hangileridir? Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Medine'de yaptığı antlaşmalar ve fetihler nelerdir?

4. Bir Sure Tanıyorum: Nasr Suresi ve Anlamı

   - Bu konuda, Nasr suresini ve anlamını öğreneceğiz.

   - Nasr suresinin Kur'an-ı Kerim'in 110. suresi olduğunu öğreneceğiz.

   - Nasr suresinin Hz. Muhammed'in (s.a.v.) vefatına yakın indiğini öğreneceğiz.

   - Nasr suresinin Allah'ın (c.c.) yardımı ve zaferi müjdelediğini, Hz. Muhammed'e (s.a.v.) tevbe etmesini ve Allah'ı (c.c.) tesbih etmesini emrettiğini anlayacağız.

   - Örnek: Nasr suresini ezberleyelim ve anlamını öğrenelim.


6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5. Ünite Temel Değerlerimiz

Bu ünitede, temel değerlerimizin ne olduğunu, toplumumuzu birleştiren temel değerleri, dinî bayramları, önemli gün ve geceleri öğreneceğiz. Temel değerlerimiz, bizim kim olduğumuzu, neye inandığımızı, nasıl davrandığımızı belirleyen kültürel ve ahlaki ilkelerdir.


Konular:


1. Toplumumuzu Birleştiren Temel Değerler

   - Bu konuda, toplumumuzu birleştiren temel değerleri tanıyacağız.

   - Toplumumuzu birleştiren temel değerlerin vatan sevgisi, bayrak sevgisi, millet sevgisi, dil sevgisi, din sevgisi, aile sevgisi gibi değerler olduğunu öğreneceğiz.

   - Toplumumuzu birleştiren temel değerlerin bizim kimliğimizi, kültürümüzü, tarihimizi oluşturduğunu anlayacağız.

   - Örnekler: Vatan sevgisi nedir? Vatan sevgisinin önemi nedir? Bayrak sevgisi nedir? Bayrak sevgisinin önemi nedir? Millet sevgisi nedir? Millet sevgisinin önemi nedir? Dil sevgisi nedir? Dil sevgisinin önemi nedir? Din sevgisi nedir? Din sevgisinin önemi nedir? Aile sevgisi nedir? Aile sevgisinin önemi nedir?

2. Dinî Bayramlar, Önemli Gün ve Geceler

   - Bu konuda, dinî bayramları, önemli gün ve geceleri tanıyacağız.

   - Dinî bayramların Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olduğunu öğreneceğiz.

   - Dinî bayramların ne zaman kutlandığını, nasıl kutlandığını, ne anlama geldiğini öğreneceğiz.

   - Önemli gün ve gecelerin Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi, Mevlid Kandili gibi geceler olduğunu öğreneceğiz.

   - Önemli gün ve gecelerin ne zaman idrak edildiğini, nasıl idrak edildiğini, ne anlama geldiğini anlayacağız.

   - Örnekler: Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ne zaman kutlanır? Ramazan Bayramı nasıl kutlanır? Ramazan Bayramı ne anlama gelir? Kurban Bayramı nedir? Kurban Bayramı ne zaman kutlanır? Kurban Bayramı nasıl kutlanır? Kurban Bayramı ne anlama gelir? Miraç Kandili nedir? Miraç Kandili ne zaman idrak edilir? Miraç Kandili nasıl idrak edilir? Miraç Kandili ne anlama gelir? Berat Kandili nedir? Berat Kandili ne zaman idrak edilir? Berat Kandili nasıl idrak edilir? Berat Kandili ne anlama gelir? Kadir Gecesi nedir? Kadir Gecesi ne zaman idrak edilir? Kadir Gecesi nasıl idrak edilir? Kadir Gecesi ne anlama gelir? Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili ne zaman idrak edilir? Mevlid Kandili nasıl idrak edilir? Mevlid Kandili ne anlama gelir?

Yorum Gönder

0Yorumlar

Görüşlerinizi yoruma yazabilir misiniz?

Yorum Gönder (0)

#buttons=(Tamam Anladım!) #days=(20)

Web sitemiz deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Şimdi kontrol et
Ok, Go it!

Online eğitimde en kapsamlı kaynak