7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Ünite Melek ve Ahiret İnancı Özeti

0

 <strike>(toc) #title=(İçindekiler)</strike>

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Ünite Melek ve Ahiret İnancı Özeti

Bu ünitede, görülen ve görülemeyen varlıklar, melekler ve özellikleri, dünya ve ahiret hayatı, ahiret hayatının aşamaları, Hz. İsa (a.s.) ve Nâs Suresi hakkında bilgi edineceğiz.

Görülen ve Görülemeyen Varlıklar

Allah, yarattığı varlıkları iki gruba ayırır: Görülen ve görülemeyen varlıklar. Görülen varlıklar, insanlar, hayvanlar, bitkiler, yıldızlar, gezegenler gibi gözle görülebilen veya duyularla algılanabilen varlıklardır. Görülemeyen varlıklar ise, melekler, cinler, şeytanlar gibi gözle görülemeyen veya duyularla algılanamayan varlıklardır.

Görülen ve görülemeyen varlıkların hepsi Allah’ın yaratmasıyla var olmuşlardır. Allah’ın yaratmasının sınırı yoktur. Allah, dilediği zaman dilediği şekilde yaratır. Allah’ın yaratmasının amacı ise, kendisini tanımak ve ibadet etmektir.

Melekler ve Özellikleri

Melekler, Allah’ın nurdan yarattığı görülemeyen varlıklardır. Meleklerin sayısı çok fazladır. Meleklerin her birinin görevi vardır. Meleklerin en önemli özellikleri şunlardır:

 • Melekler, Allah’a tam bir teslimiyet içindedirler. Allah’ın emirlerine karşı gelmezler.
 • Melekler, günah işlemezler. Şeytanın vesvesesinden etkilenmezler.
 • Melekler, cinsiyetsizdirler. Erkek veya kadın değildirler.
 • Melekler, yemek yemezler, içmezler, uyumazlar.
 • Melekler, insanlara yardım ederler. İnsanların imanını güçlendirirler.

Meleklerin bazıları şunlardır:

 • Cebrail (a.s.): Vahiy meleğidir. Allah’ın emirlerini peygamberlere ulaştırır.
 • Mikail (a.s.): Tabiat meleğidir. Yağmur, rüzgar, bitki gibi tabiat olaylarını yönetir.
 • Azrail (a.s.): Ölüm meleğidir. Canları almakla görevlidir.
 • İsrafil (a.s.): Sur meleğidir. Kıyamet günü Sur’a üfleyerek kıyameti başlatır.
 • Kiramen Katibin: Amel defteri melekleridir. İnsanların yaptıkları iyilikleri ve kötülükleri kaydederler.
 • Münker-Nekir: Kabir sorgusu melekleridir. Ölen kişiye kabrinde imanla ilgili sorular sorarlar.
 • Rıdvan-Malik: Cennet ve cehennem melekleridir. Cennetin kapısında Rıdvan, cehennemin kapısında Malik bulunur.

Dünya ve Ahiret Hayatı

Dünya hayatı, insanların doğdukları andan öldükleri ana kadar geçirdikleri hayattır. Dünya hayatı geçicidir. Dünya hayatının amacı ise, Allah’ın emir ve yasaklarına uyarak ahiret hayatına hazırlanmaktır.

Ahiret hayatı, insanların öldükten sonra dirilerek sonsuza kadar yaşayacakları hayattır. Ahiret hayatı kalıcıdır. Ahiret hayatının amacı ise, insanların dünya hayatında yaptıklarının karşılığını görmeleridir.

Ahiret hayatında, insanlar iki gruba ayrılır: Cennetlikler ve cehennemlikler. Cennetlikler, Allah’a inanan ve iyilik yapan kimselerdir. Cennetlikler, Allah’ın rızasını kazanmışlardır. Cennetlikler, cennette sonsuz nimetlerle ödüllendirilirler. Cehennemlikler, Allah’a inanmayan veya kötülük yapan kimselerdir. Cehennemlikler, Allah’ın rızasını kaybetmişlerdir. Cehennemlikler, cehennemde sonsuz azaplarla cezalandırılırlar.

Ahiret Hayatının Aşamaları

Ahiret hayatı, beş aşamadan oluşur:

 • Ölüm: Canın bedenden ayrılmasıdır. Ölüm, her canlı için kaçınılmaz bir sondur.
 • Kabir Hayatı: Ölen kişinin kabrinde geçirdiği hayattır. Kabir hayatında, kişi Münker-Nekir melekleri tarafından sorguya çekilir.
 • Mahşer: Kıyamet günü insanların toplandığı yerdir. Mahşer, adaletin gerçekleşeceği yerdir.
 • Mizan: İnsanların amellerinin tartıldığı terazidir. Mizan, iyilik ve kötülüğün belirleneceği araçtır.
 • Sırat: Cennet ile cehennem arasında uzanan köprüdür. Sırat, imanın test edileceği yoldur.

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa (a.s.)


Hz. İsa (a.s.), Allah’ın peygamberlerindendir. Hz. İsa (a.s.), Hz. Meryem’in oğludur. Hz. İsa (a.s.), mucizeler gösteren bir peygamberdir.

Hz. İsa (a.s.), Yahudiler tarafından öldürülmek istenmiştir. Ancak Allah, onu göğe kaldırmıştır. 

Hz. İsa (a.s.), Allah’ın birliğine inanan ve tevhid mesajını yaymaya çalışan bir peygamberdir. Hz. İsa (a.s.), Hristiyanlar tarafından Allah’ın oğlu veya üçlü tanrının bir parçası olarak kabul edilir. Bu ise büyük bir yanlıştır.


Bir Sure Tanıyorum: Nâs Suresi ve Anlamı


Nâs Suresi, Kur’an-ı Kerim’in son suresidir. Nâs Suresi, altı ayetten oluşur.

Nâs Suresi’nin anlamı şöyledir:

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.  De ki: İnsanların Rabbine sığınırım. İnsanların malikine, İnsanların ilahına; İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden. O ki insanların göğüslerine (kötü düşünce, şüphe) vesvese verir. Gerek cin, gerekse insanlardan (olan vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım.)

Nâs Suresi’nin konusu şunlardır:

 • Allah’ın insanların Rabbi, Melik ve İlah olduğunu bildirmek.
 • Şeytanın vesvesesinden Allah’a sığınmak.

Nâs Suresi’nin fazileti şunlardır:

 • Nâs Suresi’ni okuyan kimse, şeytanın vesvesesinden korunur.
 • Nâs Suresi’ni okuyan kimse, Allah’ın rahmetine nail olur.

Yorum Gönder

0Yorumlar

Görüşlerinizi yoruma yazabilir misiniz?

Yorum Gönder (0)

#buttons=(Tamam Anladım!) #days=(20)

Web sitemiz deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Şimdi kontrol et
Ok, Go it!

Online eğitimde en kapsamlı kaynak