4. Sınıf İslam’ı Tanıyalım: İnanç Esasları, Şartları ve Kur’an-ı Kerim

0
özet


 4. Sınıf 2. Ünite İslam'ı Tanıyalım

<strike>(toc) #title=(İçindekiler)</strike>

Bu ünitede, İslam'ın inanç esaslarını, şartlarını, kutsal kitabını ve önemli bir duasını öğreneceksiniz.


 İslam'ın İnanç Esasları


İslam'ın inanç esasları, Müslümanların iman ettikleri temel konulardır. İslam'ın inanç esasları altı tanedir. 

Bunlar şunlardır:


- Allah'a inanmak

Allah'ın varlığına, birliğine, sıfatlarına ve isimlerine inanmaktır.

- Meleklere inanmak

 Allah'ın yarattığı, nurdan olan, görevli ve masum varlıklara inanmaktır.

- Kitaplara inanmak

Allah'ın peygamberlerine indirdiği vahiylerin bulunduğu kitaplara inanmaktır.

- Peygamberlere inanmak 

Allah'ın insanlara doğru yolu göstermek için seçtiği elçilere inanmaktır.

- Ahiret gününe inanmak 

Dünya hayatının sona ereceği, insanların diriltileceği ve hesaba çekileceği güne inanmaktır.

- Kadere inanmak

 Allah'ın her şeyi bilmesi, yazması, yaratması ve dilediği gibi yapması anlamına gelen ilahi takdire inanmaktır.


 İslam'ın Şartları


İslam'ın şartları, Müslümanların yerine getirmekle yükümlü oldukları temel ibadetlerdir. İslam'ın şartları beş tanedir. 

Bunlar şunlardır:


- Kelime-i Şehadet getirmek 

"Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh" demektir. Bu sözün anlamı, "Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim" demektir.

- Namaz kılmak

 Allah'a yönelerek belirli vakitlerde ve şekilde yapılan ibadettir. Namaz, Müslümanların Allah ile bağlantısını sağlar.

- Oruç tutmak

 Ramazan ayında tan yeri ağarıncaya kadar yemek yememek, içmemek ve kötü davranışlardan uzak durmaktır. Oruç, Müslümanların sabrını, şükrünü ve dayanışmasını arttırır.

- Zekat vermek

 Belirli bir miktardaki malın belirli bir oranda fakirlere verilmesidir. Zekat, Müslümanların yardımlaşmasını, paylaşmasını ve sosyal adaleti sağlar.

- Hacca gitmek

Müslümanların maddi ve manevi olarak gücü yettiği takdirde hayatlarında bir defa Kabe'yi ziyaret etmeleridir. Hac, Müslümanların kardeşliğini, eşitliğini ve ibadet aşkını gösterir.


 Kur'an-ı Kerim


Kur'an-ı Kerim, İslam'ın kutsal kitabıdır. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın Hz. Muhammed'e Cebrail aracılığıyla indirdiği vahiylerin toplandığı kitaptır. 


Kur'an-ı Kerim'in özellikleri şunlardır:


- Kur'an-ı Kerim Arapça olarak indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in aslı korunmuştur. Kur'an-ı Kerim'in başka dillere çevirileri mealleridir.

- Kur'an-ı Kerim 114 sureden oluşur. Sureler ayetlere ayrılır. Surelerin başında besmele vardır. Besmele "Bismillahirrahmanirrahim" demektir. Bu sözün anlamı, "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla" demektir.

- Kur'an-ı Kerim Mekke ve Medine dönemlerinde indirilmiştir. Mekke'de indirilen surelere Mekki, Medine'de indirilen surelere Medeni sureler denir. Mekki sureler genellikle iman, ahiret, ibadet gibi konuları içerir. Medeni sureler genellikle hukuk, ahlak, siyaset gibi konuları içerir.

- Kur'an-ı Kerim okumak, anlamak ve yaşamak Müslümanların görevidir. Kur'an-ı Kerim okurken temiz olmak, abdestli olmak, kıbleye yönelmek, saygılı olmak gerekir. Kur'an-ı Kerim anlamak için mealini ve tefsirini okumak gerekir. Kur'an-ı Kerim yaşamak için emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmak gerekir.


Âmentü Duası ve Anlamı


Âmentü duası, İslam'ın inanç esaslarını özetleyen bir duadır.

 Âmentü duasının anlamı şöyledir:


"Âmentü billâhi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusülihi vel yevmil âhiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallâhi teâlâ vel ba'sü ba'del mevti hakkun eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh."


"Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna, öldükten sonra dirilmeye inandım. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ettim."

Yorum Gönder

0Yorumlar

Görüşlerinizi yoruma yazabilir misiniz?

Yorum Gönder (0)

#buttons=(Tamam Anladım!) #days=(20)

Web sitemiz deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Şimdi kontrol et
Ok, Go it!

Online eğitimde en kapsamlı kaynak