11. Sınıf Din Kültürü Dersi 5. Ünite Özeti: Yahudilik ve Hristiyanlık

0


11. Sınıf 5. Ünite: Yahudilik ve Hristiyanlık


Bu ünitede, Yahudilik ve Hristiyanlık dinlerinin temel inançları, ibadetleri, kutsal kitapları, kutsal mekanları ve tarihsel gelişimleri hakkında bilgi edineceksiniz. Ayrıca, bu dinlerin ortak ve farklı yönleri ile Türk kültürüne etkileri üzerinde duracaksınız.


Yahudilik


Yahudilik, tek tanrılı dinlerin en eskisi olarak kabul edilir. Yahudiler, Tanrı'nın kendilerini seçtiğine ve onlara vaat ettiği topraklarda yaşamaları gerektiğine inanırlar. Yahudiliğin kutsal kitabı Tevrat'tır. Tevrat, Tanrı'nın Musa'ya verdiği on emir ve diğer yasaları içerir. Yahudilerin ibadet ettikleri yerlere sinagog denir. Sinagoglarda dua ederler, Tevrat okurlar ve dini törenler yaparlar. Yahudiliğin önemli bayramları arasında Pesah (Hamursuz Bayramı), Şavuot (Haftalar Bayramı), Sukot (Çardaklar Bayramı), Roş Aşana (Yeni Yıl) ve Yom Kippur (Bağışlanma Günü) sayılabilir.


Hristiyanlık


Hristiyanlık, İsa'nın doğumuyla başlayan ve onun Tanrı'nın oğlu olduğuna inanan dinlerin ortak adıdır. Hristiyanlar, Tanrı'nın üç şekilde var olduğuna inanırlar: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Hristiyanlığın kutsal kitabı İncil'dir. İncil, Eski Ahit (Tevrat) ve Yeni Ahit'ten oluşur. Yeni Ahit, İsa'nın hayatını, öğretilerini ve havarilerinin yazdıklarını anlatır. Hristiyanların ibadet ettikleri yerlere kilise denir. Kiliselerde dua ederler, İncil okurlar ve ayin yaparlar. Hristiyanlığın önemli bayramları arasında Noel (İsa'nın doğumu), Paskalya (İsa'nın dirilişi), Epifani (İsa'nın tanrısallığının açığa çıkması) ve Azizler Günü sayılabilir.


Yahudilik ve Hristiyanlık arasında hem ortak hem de farklı yönler vardır. 


Ortak yönleri şunlardır:


- Her ikisi de tek tanrılı dinlerdir.

- Her ikisi de Tevrat'ı kutsal kitap olarak kabul ederler.

- Her ikisi de peygamberlere inanırlar.

- Her ikisi de ahlaki değerlere önem verirler.


Farklı yönleri ise şunlardır:


- Yahudiler, İsa'nın peygamber veya tanrının oğlu olmadığını düşünürler.

- Hristiyanlar, Tanrı'nın üçlü birliğine inanırken, Yahudiler bunu reddederler.

- Yahudiler, Tevrat'taki yasalara sıkı sıkıya bağlıyken, Hristiyanlar bunları daha esnek yorumlarlar.

- Yahudiler ve Hristiyanlar farklı bayramlar kutlarlar.

Yorum Gönder

0Yorumlar

Görüşlerinizi yoruma yazabilir misiniz?

Yorum Gönder (0)

#buttons=(Tamam Anladım!) #days=(20)

Web sitemiz deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Şimdi kontrol et
Ok, Go it!

Online eğitimde en kapsamlı kaynak