8.Sınıf Din Kültürü 1. Ünite: Kader İnancı Kavramları

0
Kavram Haritası

Kavram Haritası

Kader
Allah’ın her şeyi önceden bilip yazmasıdır. Örneğin insanın doğumunu, ölümünü, hayatını Allah bilir ve yazmıştır.
Kaza
Allah’ın yazdığı şeylerin gerçekleşmesidir. Örneğin insanın doğduğu gün, öldüğü gün kazadır.
İlim
Allah’ın her şeyi bilmesidir. Örneğin insanın ne düşündüğünü, ne yapacağını Allah bilir.
İrade
Allah’ın dilediği şeyleri yapmasıdır. Örneğin insanı yaratan, yaşatan, öldüren Allah’ın iradesidir.
Kudret
Allah’ın her şeye gücünün yetmesidir. Örneğin gökleri, yeri, canlıları yaratan Allah’ın kudretidir.
Tekvin
Allah’ın yarattıklarına kanunlar koymasıdır. Örneğin yer çekimi kanunu, doğum-büyüme-ölüm kanunu, sebep-sonuç kanunu tekvindir.
Sünnetullah
Allah’ın evrende belirlediği yasalardır. Örneğin güneşin doğup batması, mevsimlerin değişmesi, tohumun filizlenmesi sünnetullahtır.
Cuzi İrade
İnsana verilen seçme hakkıdır. Örneğin hangi mesleği seçeceği, hangi arkadaşlarla takılacağı insanın cuzi iradesine bağlıdır.
Külli İrade
Allah’ın sonsuz isteyebilme gücüdür. Örneğin insanın cinsiyetini, ırkını, milliyetini Allah belirler. Hiçbir şey Allah’ın iradesine karşı koyamaz.
Başarı-Başarısızlık
İnsanın hedeflerine ulaşması veya ulaşamamasıdır. Örneğin okulda başarılı olmak veya olamamak hem insanın çalışmasına hem de Allah’ın takdirine bağlıdır.
Sağlık-Hastalık
İnsanın bedensel ve ruhsal durumudur. Örneğin sağlıklı olmak veya hastalanmak hem insanın yaşam tarzına hem de Allah’ın takdirine bağlıdır.
Emek-Rızık
İnsanın çalışması veya çalışmasının karşılığını almasıdır. Örneğin emek vererek para kazanmak veya kazanamamak hem insanın çabasına hem de Allah’ın takdirine bağlıdır.
Evrensel Yasalar
Evrendeki bütün varlıkları etkileyen yasalardır. Örneğin yer çekimi yasası her maddenin üzerinde etkilidir. Evrensel yasalar Allah’ın iradesinin bir sonucudur.
Fiziksel Yasalar
Maddelerin hareketlerini belirleyen yasadır. Örneğin bir topu havaya attığımızda yer çekimi yasası nedeniyle tekrar düşer.
Biyolojik Yasalar
Canlıların doğum, büyüme, üreme ve ölüm gibi biyolojik olaylarını düzenleyen yasalardır. Örneğin bir bitkinin tohumdan filizlenip büyümesi biyolojik yasalara bağlıdır.
Toplumsal Yasalar
İnsanların bir arada yaşadığı toplumlarda düzeni sağlayan yasalardır. Örneğin trafik kuralları, suç ve ceza yasaları toplumsal yasalardır.
Ömür
İnsanın yaşam süresidir. Örneğin insanın kaç yıl yaşayacağı Allah tarafından belirlenir.
Ecel
Allah tarafından belirlenen ölüm zamanıdır. Örneğin insanın ne zaman öleceği Allah tarafından takdir edilir.

Yorum Gönder

0Yorumlar

Görüşlerinizi yoruma yazabilir misiniz?

Yorum Gönder (0)

#buttons=(Tamam Anladım!) #days=(20)

Web sitemiz deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Şimdi kontrol et
Ok, Go it!

Online eğitimde en kapsamlı kaynak