7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi: 5. Ünite İslam Düşüncesinde Yorumlar Kavramları Nelerdir?

0
7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi: 5. Ünite İslam Düşüncesinde Yorumlar Kavramları

7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi: 5. Ünite İslam Düşüncesinde Yorumlar Kavramları

Yorum
Bir şeyin ne anlama geldiğini açıklamaktır. Örneğin bir şiiri yorumlamak, şiirdeki sözlerin ne ifade ettiğini anlamaya çalışmaktır.
Tefsir
Kur’an’ın anlamını açıklamaktır. Örneğin Bakara Suresi’nin tefsiri, suredeki ayetlerin ne anlattığını belirtir.
Fıkıh
İslam hukukunu oluşturan ilimdir. Örneğin namazın nasıl kılınacağı, zekatın kimlere verileceği gibi konular fıkıhla ilgilidir.
Kelam
İslam inanç esaslarını akıl yoluyla savunma ve açıklama ilmidir. Örneğin Allah’ın varlığı, peygamberlerin sıfatları gibi konular kelamla ilgilidir.
Tasavvuf
İslam’ın manevi boyutunu yaşama ve yaşatma ilke ve yöntemlerini araştıran ilimdir. Örneğin nefsi terbiye etmek, Allah’a yakınlaşmak gibi konular tasavvufa girer.
Tarikat
Tasavvufun uygulama alanı olan topluluktur. Örneğin Mevlevilik, Nakşibendilik gibi isimler tarikat adlarıdır.

Yorum Gönder

0Yorumlar

Görüşlerinizi yoruma yazabilir misiniz?

Yorum Gönder (0)

#buttons=(Tamam Anladım!) #days=(20)

Web sitemiz deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Şimdi kontrol et
Ok, Go it!

Online eğitimde en kapsamlı kaynak