10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Ünite: ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ Özet

0


10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Ünite: ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ

Bu ünitede, Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemi, Allah’ın varlığı ve birliği, Allah’ın isim ve sıfatları, Kur’an-ı Kerim’de insan ve özellikleri, insanın Allah ile irtibat yolları ve Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajlar konuları ele alınmaktadır.


- Allah İnancı ve İnsan: Bu bölümde, Allah inancının insan hayatına kattığı anlam, değer ve sorumluluklar açıklanmaktadır. Allah inancının insanın dünya ve ahiret mutluluğunu sağladığı, insanın ahlaki gelişimine katkıda bulunduğu ve insanın hayatını düzenlediği vurgulanmaktadır.

- Allah’ın Varlığı ve Birliği: Bu bölümde, Allah’ın varlığına ve birliğine dair akli ve naklî deliller sunulmaktadır. Akli deliller arasında gaye ve nizam delili ile ekmel varlık delili öne çıkarılmaktadır. Naklî deliller arasında ise Kur’an-ı Kerim’den seçilen ayetler örnek olarak verilmektedir.

- Allah’ın İsim ve Sıfatları: Bu bölümde, Allah’ın isim ve sıfatlarının O’nu tanımada önemli bir kaynak olduğu belirtilmektedir. Allah’ın isim ve sıfatlarının kâinatta tecelli ettiği ifade edilmektedir. Bakara suresi 255. ayet, Haşr suresi 22-24. ayetler ve İhlâs suresi bu konuda incelenen ayetler arasındadır.

- Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri: Bu bölümde, Kur’an-ı Kerim’in insan hakkında verdiği bilgiler aktarılmaktadır. İnsanın yaratılışı, fıtratı, sorumluluğu, özgürlüğü, iradesi, yetenekleri, zaafları gibi konulara değinilmektedir.

- İnsanın Allah ile İrtibatı: Bu bölümde, insanın Allah ile nasıl bağlantı kurduğu anlatılmaktadır. Dua, ibadet, Kur’an okuma, tövbe ve istiğfar gibi yollarla insanın Allah ile irtibatını güçlendirdiği belirtilmektedir. Ayrıca Yaradan-yaradılan ilişkisinin temel ilkeleri de açıklanmaktadır.

- Rûm suresi 18-27. ayetler: Bu bölümde, Rûm suresinin 18-27. ayetlerinde verilen mesajlar değerlendirilmektedir. Bu ayetlerde Allah’ın varlığına ve birliğine işaret eden kâinattaki deliller, insanın yaratılışı ve farklılıkları, evrenin düzeni ve canlıların çeşitliliği gibi konular yer almaktadır.


Yorum Gönder

0Yorumlar

Görüşlerinizi yoruma yazabilir misiniz?

Yorum Gönder (0)

#buttons=(Tamam Anladım!) #days=(20)

Web sitemiz deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Şimdi kontrol et
Ok, Go it!

Online eğitimde en kapsamlı kaynak