Kader İnancı Özet

0

 

Kader İnancı

 

Kader ve Kaza İnancı

- Kader: İnsanın hayatta karşılaştığı olayların ve geleceğin önceden belirlenmiş bir şekilde Allah tarafından tayin edildiği inançtır.

- Kaza: İnsanın hayatında meydana gelen olaylara verilen isimdir ve kaderin bir parçasıdır.

 

İnsanın İradesi ve Kader

- İrade: İnsanın düşünce, eylem ve tercihlerinde özgürce karar verebilme gücüdür.

- Cüzi İrade: İnsanın sınırlı özgür iradesidir. Belirli seçimler yapabilir ancak kaderin tamamen dışına çıkamaz.

- Külli İrade: Allah'ın yüce iradesiyle kaderi belirleyen ve her şeyi kontrol eden iradedir.

 

Kaderle İlgili Kavramlar

- Tevekkül: Allah'a güvenerek O'nun takdir ettiği olaylara boyun eğme ve rıza gösterme anlamına gelir.

- Sünettullah: Allah'ın yaratma düzeni ve evrensel kanunlarıdır.

- Ecel: İnsanın doğduğu anda ölümünün de belirlendiği zamandır.

- Ömür: Bir insanın yaşam süresidir.

 

Başarı ve Başarısızlık

- Başarı: Bir hedefe ulaşma, bir amacı gerçekleştirme veya istenilen sonuca ulaşma durumudur.

- Başarısızlık: Bir hedefe ulaşmada veya istenilen sonucu elde etmede başarısız olma durumudur.

 

Hastalık ve Sağlık

- Hastalık: Bedende veya zihinde meydana gelen bozukluklar ve rahatsızlıklardır.

- Sağlık: Bedenin ve zihnin iyi durumda olması, hastalıklardan uzak olması durumudur.

 

Toplumsal Yasalar

- Toplumsal Yasalar: Bir toplumun düzenini ve işleyişini sağlamak amacıyla oluşturulan kurallar ve normlardır.

- Fiziksel Yasalar: Evrende var olan doğal yasalar ve fiziksel prensiplerdir.

- Biyolojik Yasalar: Canlıların yaşamını düzenleyen doğal yasalar ve süreçlerdir.

 

Sorumluluk

- Sorumluluk: Bir kişinin eylemlerinin sonuçlarından dolayı hesap verebilme durumudur. Her eylemin bir sonucu olduğuna inanılır.

 

Peygamber: Hz. Musa (a.s.)

- Hz. Musa (a.s.): İslamda bir peygamber

- Firavun'un emriyle İsrailoğulları'nın erkek çocuklarının öldürülmesi kararına karşı, Hz. Musa'nın annesi onu Nil Nehri'ne bırakarak kurtarmıştır.

- Hz. Musa, Allah'ın emirlerini alarak İsrailoğulları'nı Mısır'dan çıkarmak için Firavun'a karşı mücadele etmiştir.

- Mucizeler arasında asasını yılan şekline dönüştürme, denizi yarıp geçme,

  

Ayet el-Kürsi 

- Ayet el-Kürsi: Kur'an-ı Kerim'in 2. Suresi olan Bakara Suresi'nde yer alan bir ayettir.

 

.

Yorum Gönder

0Yorumlar

Görüşlerinizi yoruma yazabilir misiniz?

Yorum Gönder (0)

#buttons=(Tamam Anladım!) #days=(20)

Web sitemiz deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Şimdi kontrol et
Ok, Go it!

Online eğitimde en kapsamlı kaynak