7. Sınıf Deneme 3

0
Deneyene Başla

1➤ Görülen ve Görülemeyen Varlıklar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

ⓐ Sadece insanlar görülebilen varlıklardır.
ⓑ Melekler sadece görülebilen varlıklardır.
ⓒ Cinler sadece görülemeyen varlıklardır.
ⓓ İnsanlar ve hayvanlar görülebilen, cinler ve melekler görülemeyen varlıklardır.

2➤ Hz. İsa (a.s.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

ⓐ Hz. İsa (a.s.), Allah'ın (c.c.) elçisidir.
ⓑ Hz. İsa (a.s.), Meryem'in oğludur.
ⓒ Hz. İsa (a.s.), Zebur kitabı verilmiştir
ⓓ İslam dinine göre bir peygamberdir.

3➤ Nâs Suresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

ⓐ Nâs Suresi, Kur'an'ın en uzun suresidir.
ⓑ Nâs Suresi, Mekke'de inmiştir.
ⓒ Nâs Suresi, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) son peygamber olduğunu anlatır.
ⓓ Nâs Suresi, insanları şeytanın kötülüklerinden korumak için okunur.

4➤ İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

ⓐ Tasavvuf, İslam'ın temel kurallarını reddeder.
ⓑ Tasavvuf, Allah'a yakınlaşmayı ve manevi derinliği vurgular.
ⓒ Tasavvuf, sadece dışsal ibadetleri önemser.
ⓓ Tasavvuf, sadece Müslüman topluluklarda bulunan bir inanç sistemidir.

5➤ Kurban İbadeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

ⓐ Kurban vacip bir ibadettir
ⓑ Kurban ibadeti, Hz. İbrahim'in (a.s.) Allah'a olan bağlılığını simgeler.
ⓒ Kurban bayramında sadece koyun kesilir.
ⓓ Kurban eti, ihtiyaç sahipleri arasında dağıtılır.

6➤ Hz. Salih (a.s.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

ⓐ Hz. Salih (a.s.), Firavun zamanında yaşamış bir peygamberdir.
ⓑ Hz. Salih (a.s.), Semud kavmini uyararak tevhidi anlatmıştır.
ⓒ Hz. Salih (a.s.), Mekke'de doğmuş ve peygamberlik görevini burada yerine getirmiştir.
ⓓ Hz. Salih (a.s.), Hz. İbrahim'in (a.s.) oğludur.

7➤ Felak Suresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

ⓐ Felak Suresi, Kur'an'ın son suresidir.
ⓑ Felak Suresi, kötülüklerden ve şerlerden korunmak için okunur.
ⓒ Felak Suresi, Mekke'de inmiştir.
ⓓ Felak Suresi, Müslümanların günlük dualarında sıklıkla kullanılır.

8➤ Allah'ın (c.c.) Elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

ⓐ ) Hz. Muhammed (s.a.v.), Kâbe'nin inşasını gerçekleştirmiştir.
ⓑ Hz. Muhammed (s.a.v.), İncil'in peygamberidir.
ⓒ ) Hz. Muhammed (s.a.v.), İslam dininin son peygamberidir.
ⓓ Hz. Muhammed (s.a.v.), sadece Arap toplumuna hitap etmiştir.

9➤ Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

ⓐ İslam'da tek bir kabul edilen doğru yorum bulunmaktadır.
ⓑ Coğrafi, kültürel ve tarihsel farklılıklar din anlayışını etkileyebilir.
ⓒ Farklı mezhep ve akımlar, farklı yorumlara sahip olabilir.
ⓓ Yorum farklılıkları, dinin esaslarına ilişkin farklı anlayışlardan kaynaklanabilir.

10➤ İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

ⓐ Tasavvuf, içsel maneviyatı ve ruhsal derinliği vurgular.
ⓑ Tasavvufi yorumlar, İslam'ın mistik boyutuna odaklanır.
ⓒ Tasavvuf, sadece zahiri ibadetleri önemser
ⓓ Tasavvufi öğretiler, Allah'a yakınlaşma ve ahlaki gelişim üzerinde durur.

Yorum Gönder

0Yorumlar

Görüşlerinizi yoruma yazabilir misiniz?

Yorum Gönder (0)

#buttons=(Tamam Anladım!) #days=(20)

Web sitemiz deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Şimdi kontrol et
Ok, Go it!

Online eğitimde en kapsamlı kaynak